Site Map Site Map

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Teritorijų planavimo stebėsenos informacinė sistema (TPSIS)

Vienas Aplinkos ministerijos tikslių – greičiau ir kokybiškiau valdyti valstybės teritorijų planavimo procesus. Būtent tam buvo nuspręsta kurti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą (TPSIS), kuri leis lengviau spręsti teritorijų planavimo, urbanizacijos, aplinkosaugos ir net socialinius klausimus.

TPSIS suteiks galimybę bendrųjų planų organizatoriams centralizuotai pagal bendrą formą teikti bendrųjų planų įgyvendinimo rezultatus: naudojant skirtingų teritorinių lygmenų fizinius, socialinius, ekonominius ar aplinkosauginius stebėsenos rodiklius. Atsiras galimybė nuolat vykdyti bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo sisteminį kokybinių ir kiekybinių aplinkos pokyčių stebėjimą ir vertinimą.

Bendrųjų planų organizatoriai, naudodamiesi TPSIS, galės nuolat vykdyti bendrojo plano ar jo dalies sprendinių įgyvendinimo stebėseną, automatizuotai pagal bendrą formą kurti ir viešinti stebėsenos ataskaitas.

Informacinė sistema suteiks galimybę lyginti vienus su kitais, matyti, kokie yra rezultatai, problemos, teikti pasiūlymus ir išvadas. TPSIS padės užkirsti kelią chaotiškai plėtrai, nes teritorijų planavimo sprendinių įgyvendinimą bus galima stebėti vienoje sistemoje , taip pat padės reguliuoti darbų spartą.

Informuojame, kad šiuo metu vykdomi TPSIS rodiklių tvarkymo darbai, todėl galimi rodiklių verčių netikslumai.

Atsižvelgiant į tai, prašome naudotis statistiniais duomenimis iš https://osp.stat.gov.lt.
Apie tvarkymo darbų pabaigą informuosime atskiru pranešimu.

Kontaktai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 626 22252
El. paštas: info@am.lt

 

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas

Web turinio atvaizdavimas Web turinio atvaizdavimas