TPSIS Priemonių planas TPSIS Priemonių planas

Nurodykite metus
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas
Skyrius Poskyris Priemonė Laukiamų rezultatų aprašymas Atsakingi vykdytojai (-as) Deleguota Įgyvendinimo pradžia Įgyvendinimo pabaiga Statusas Rezultatų aprašymas Šaltiniai Įrankiai
1. Urbanistinės sistemos optimizavimas
1.1. Bendrosios nuostatos
1.1.1. (1.) Parengti apskričių teritorijų bendruosius planuspagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391) ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti apskričių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys apskričių teritorijų darnaus vystymosi, regioninių plėtros planų rengimo pagrindą, nustatys apskričių teritorijų specialiųjų planų, savivaldybių teritorijų bendrųjų ir specialiųjų planų rengimo sąlygasBūsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01); Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01)20032010 Vykdoma Patvirtinti visų apskričių teritorijų bendrieji planai išskyrus Klaipėdos apskrities teritorijos bendrąjį planą. Pastarasis planas - parengtas. Vykdomos Plano teikimo Vyriausybei tvirtinti procedūros.
1.1.2. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planuspagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygasSavivaldybių administracijos20032008 Įgyvendinta Patvirtinti visų 60-ies savivaldybių bendrieji teritorijų planai ar jų pakeitimų projektai.
1.1.2.1. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Telšių r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti -
1.1.2.2. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Tauragės r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.3. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Skuodo r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.4. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Rietavo sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.5. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Rokiškio r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.6. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Raseinių r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.7. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Radviliškio r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.8. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Prienų r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta 2005 - 2012 m. parengtas Prienų rajono savivaldybės bendrasis planas
1.1.2.9. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Plungės r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. T1-139 "Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo".
1.1.2.10. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Pasvalio r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Pasvalio rajono bendrasis planas.
1.1.2.11. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Panevėžio r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.12. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Pakruojo r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta
1.1.2.13. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Pagėgių sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.14. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Molėtų r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.15. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Mažeikių r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.16. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Lazdijų r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.17. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kazlų Rūdos sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.18. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kupiškio r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.19. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kretingos r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.20. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Klaipėdos r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Savivaldybės teritorijos bendrasis planas įregistruotas TPDR (T00065561)
1.1.2.21. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kelmės r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.22. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kėdainių r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.23. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kauno r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti -
1.1.2.24. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kaišiadorių r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.25. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kalvarijos sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.26. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Joniškio r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.27. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Jonavos r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.28. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Ignalinos r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.29. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Zarasų r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.30. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Elektrėnų sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.31. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Vilniaus r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.32. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Vilkaviškio r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtame Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatyti vieningi, atitinkantys galiojančius teisės aktus žemės naudojimo ir tvarkymo reglamentai: režimai, veiklos apribojimai, parengta koordinuota gyvenviečių plėtros sistema, išvardinti ūkinės veiklos prioritetai
1.1.2.33. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Varėnos r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.34. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Biržų r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Biržų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
1.1.2.35. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Anykščių r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (2008-06-26)
1.1.2.36. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Alytaus r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Alytaus rajono savivaldybės bendrasis planas
1.1.2.37. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Akmenės r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.38. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Visagino m. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.39. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Šiaulių m. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Šiaulių miesto teritorijos bendrasis planas. Patvirtintas 2009-01-29 Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-1
1.1.2.40. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Panevėžio m. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-25-1 patvirtinta PANEVĖŽIO MIESTO BENDROJO PLANO (KOREKTŪRA)
1.1.2.41. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Palangos m. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Palangos miesto bendrasis planas
1.1.2.42. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Neringos sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.43. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Klaipėdos m. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Klaipėdos miesto bendrasis planas patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo". 2015 m. duomenys - Klaipėdos miesto tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo" pradėtas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas.
1.1.2.44. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Kauno m. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Kauno miesto savivalybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209 patvirtintas Kauno miesto bendrasis planas (2013-2023 m.)
1.1.2.45. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Marijampolės sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.46. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Druskininkų sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.47. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Vilniaus m. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.48. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Birštono sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.49. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Alytaus m. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.50. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Jurbarko r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.51. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Šiaulių r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengtas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
1.1.2.52. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Širvintų r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.53. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Šilutės r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.54. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Šilalės r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.55. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Švenčionių r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Parengti Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų bendrieji planai
1.1.2.56. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Šalčininkų r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.57. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Šakių r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Patvirtintas Šakių rajono sav. teritorijos bendrasis planas
1.1.2.58. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Utenos r. sav. 2003 2008 Įgyvendinta Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-277 (2008 m. spalio 30 d.) „Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" patvirtintas Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
1.1.2.59. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Ukmergės r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.2.60. (2.) Parengti savivaldybių teritorijų bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti savivaldybių teritorijų bendrieji planai, kurie sudarys savivaldybių teritorijų darnaus vystymosi pagrindą, nustatys savivaldybių teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygas Savivaldybių administracijos Trakų r. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.3. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planuspagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygosBiržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav.20052008 Įgyvendinta 2007-2013 m. plėtotini ekonominės plėtros centrai (Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena, Mažeikiai, ir Visaginas). Priemonės dėl per menko potencialo centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas, įtrauktos į Telšių ir Mažeikių savivaldybių teritorijų bendruosius planus.
1.1.3.1. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Utenos r. sav. 2005 2008 Įgyvendinta Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276 (2008 m. spalio 30 d.) „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintas Utenos miesto teritorijos bendrasis planas
1.1.3.2. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Ukmergės r. sav. 2005 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.3.3. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Telšių r. sav. 2005 2008 Nepradėta vykdyti -
1.1.3.4. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Tauragės r. sav. 2005 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.3.5. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Rokiškio r. sav. 2005 2008 Įgyvendinta
1.1.3.6. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Raseinių r. sav. 2005 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.3.7. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Molėtų r. sav. 2005 2008 Nepradėta vykdyti
1.1.3.8. (3.) Parengti teritorijų (per menko potencialo urbanistinių centrų, atliksiančių regionines aptarnavimo funkcijas) bendruosius planus pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir įstatymo lydimųjų aktų reikalavimus bus parengti Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos miestų teritorijų bendrieji planai, kuriuose bus išdėstytos pagrindinės šių centrų plėtojimo nuostatos ir, be kita ko, atsižvelgiant į šiems miestams priskirtas funkcijas, nustatytos jų teritorijų specialiųjų ir detaliųjų planų rengimo sąlygos Biržų, Rokiškio, Mažeikių, Raseinių, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Utenos r. sav. Biržų r. sav. 2005 2008 Neįgyvendinta -
1.1.4. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planusatsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrąAplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės20042020 Vykdoma 2003 m. parengtas Vilniaus ir Kauno dvimiesčio strateginis planas. Jam pritarė Vilniaus m. ir Kauno m. tarybos jungtinėje sesijoje 2003 m. Kauno m. taryba patvirtino Planą 2003 m. gruodžio mėn.; Vilniaus m. taryba patvirtino Planą 2004-02-12.
1.1.4.1. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Šiaulių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.2. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Trakų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.3. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Radviliškio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.4. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Panevėžio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.5. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Pakruojo r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.6. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Kauno r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti Metropolinių centrų plėtros palaikymas sprendžiamas Kauno rajono bendrajame plane
1.1.4.7. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Kaišiadorių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.8. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Jonavos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.9. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Elektrėnų sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.10. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Vilniaus r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.11. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Šiaulių m. sav. 2004 2020 Vykdoma Rengiamas Transporto organizavimo Šiauliuose specialusis planas
1.1.4.12. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Panevėžio m. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.13. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Kauno m. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.4.14. (4.) Parengti urbanistinės integracijos ašių, palaikančių metropolinių centrų plėtrą, specialiuosius planus atsižvelgiant į metropolinių centrų formavimo uždavinius ir poveikį gretimų teritorijų struktūroms, bus parengti specialieji planai (Vilniaus–Kauno, Šiaulių–Panevėžio ašys), palaikantys metropolinių centrų plėtrą Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių rajono, Jonavos rajono, Kauno rajono ir Kauno miesto, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Radviliškio rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės Vilniaus m. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.5. (5.) Parengti integralią pagrindinės šiaurės rytų Lietuvos urbanistinės struktūros (Panevėžio–Utenos–Ukmergės) plėtros koordinavimo programąbus parengta bendra integrali plėtros koordinavimo programa, atsižvelgiant į nurodytųjų urbanistinių centrų sąveikos svarbą šiaurės rytų Lietuvos vystymuisi ir pakitusią dėl ES plėtros situacijąAplinkos ministerija, Panevėžio miesto, Ukmergės rajono ir Utenos rajono savivaldybės20042020 Vykdoma
1.1.5.1. (5.) Parengti integralią pagrindinės šiaurės rytų Lietuvos urbanistinės struktūros (Panevėžio–Utenos–Ukmergės) plėtros koordinavimo programą bus parengta bendra integrali plėtros koordinavimo programa, atsižvelgiant į nurodytųjų urbanistinių centrų sąveikos svarbą šiaurės rytų Lietuvos vystymuisi ir pakitusią dėl ES plėtros situaciją Aplinkos ministerija, Panevėžio miesto, Ukmergės rajono ir Utenos rajono savivaldybės Utenos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti -
1.1.5.2. (5.) Parengti integralią pagrindinės šiaurės rytų Lietuvos urbanistinės struktūros (Panevėžio–Utenos–Ukmergės) plėtros koordinavimo programą bus parengta bendra integrali plėtros koordinavimo programa, atsižvelgiant į nurodytųjų urbanistinių centrų sąveikos svarbą šiaurės rytų Lietuvos vystymuisi ir pakitusią dėl ES plėtros situaciją Aplinkos ministerija, Panevėžio miesto, Ukmergės rajono ir Utenos rajono savivaldybės Ukmergės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.5.3. (5.) Parengti integralią pagrindinės šiaurės rytų Lietuvos urbanistinės struktūros (Panevėžio–Utenos–Ukmergės) plėtros koordinavimo programą bus parengta bendra integrali plėtros koordinavimo programa, atsižvelgiant į nurodytųjų urbanistinių centrų sąveikos svarbą šiaurės rytų Lietuvos vystymuisi ir pakitusią dėl ES plėtros situaciją Aplinkos ministerija, Panevėžio miesto, Ukmergės rajono ir Utenos rajono savivaldybės Panevėžio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
1.1.6. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planusbus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygasBūsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija20042015 Vykdoma 2014 m. parengta Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono teritorijos plėtros plano Lietuvos dalis.
1.1.6.1. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kauno m. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti Kauno mieto riba neturi sąlyčio taškų su pasienio teritorijomis
1.1.6.2. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Marijampolės sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.3. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Druskininkų sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.4. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Vilniaus m. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.5. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Birštono sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.6. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Alytaus m. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.7. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.8. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Jurbarko r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.9. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Šiaulių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.10. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Širvintų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.11. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Šilutės r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.12. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Šilalės r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.13. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Švenčionių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti -
1.1.6.14. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Šalčininkų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.15. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Šakių r. sav. 2004 2015 Vykdoma
1.1.6.16. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Utenos r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti -
1.1.6.17. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Ukmergės r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.18. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Trakų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.19. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Telšių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti -
1.1.6.20. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Tauragės r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.21. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Skuodo r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.22. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Rietavo sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.23. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Rokiškio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.24. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Raseinių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.25. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Radviliškio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.26. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Prienų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti -
1.1.6.27. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Plungės r. sav. 2004 2015 Neįgyvendinta Plungės rajono savivaldybė nepatenka į Lietuvos pasienio regionų teritoriją.
1.1.6.28. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Pasvalio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti Nepradėta vykdyti
1.1.6.29. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Panevėžio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.30. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Pakruojo r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.31. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Pagėgių sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.32. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Molėtų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.33. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Mažeikių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.34. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Lazdijų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.35. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kazlų Rūdos sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.36. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kupiškio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.37. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kretingos r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.38. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Klaipėdos r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.39. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kelmės r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.40. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kėdainių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.41. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kauno r. sav. 2004 2015 Vykdoma Parengtas Lietuvos - Lenkijos pasienio regionų plėtros planas
1.1.6.42. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kaišiadorių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.43. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Kalvarijos sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.44. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Joniškio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.45. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Jonavos r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.46. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Ignalinos r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.47. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Zarasų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.48. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Elektrėnų sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.49. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Vilniaus r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.50. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Vilkaviškio r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.51. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Varėnos r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.52. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Biržų r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti -
1.1.6.53. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Anykščių r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti Anykščių rajonas nėra pasienio rajonas
1.1.6.54. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Alytaus r. sav. 2004 2015 Įgyvendinta Parengtas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų teritorijų plėtros planas, kuris koordinuoja investavimo ir bendradarbiavimo per sieną sąlygas
1.1.6.55. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Akmenės r. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.56. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Visagino m. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.57. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Šiaulių m. sav. 2004 2015 Neįgyvendinta Šiaulių miestui neaktualu
1.1.6.58. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Panevėžio m. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.59. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Palangos m. sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti Informacijos nėra
1.1.6.60. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Neringos sav. 2004 2015 Nepradėta vykdyti
1.1.6.61. (6.) Parengti Lietuvos pasienio regionų teritorijų plėtros planus bus parengti dvišaliai (su visomis kaimyninėmis valsty-bėmis) specialieji planai, atsižvelgiant į tikrąją regionų būklę ir plėtros galimybes, numatytos pasienio teritorijų tvarkymo kryptys, suderintos kaimyninių valstybių teritorijų planavimo dokumentų nuostatos, susijusios su jų pasienio regionų teritorijų tvarkymu. Parengti dokumentai sudarys investavimo ir koordinuoto visų lygmenų bendradarbiavimo per sieną sąlygas Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (iki 2013-08-01) / Aplinkos ministerija (nuo 2013-08-01) , atitinkamų savivaldybių administracijos, Vidaus reikalų ministerija Klaipėdos m. sav. 2004 2015 Vykdoma Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija tiesiogiai nesiriboja su kaimyninių valstybių teritorijomis. ES lėšomis finansuojamas projektas, kuris administruojamas Klaipėdos miesto savivaldybės kartu su Rusijos Federacijos atsakingomis institucijomis – „Aplinkosaugos gerinimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pasienyje“. Vykdant projektą 2014 m. buvo atliekamos valymo įrangos pirkimų procedūros Nemano buitinių atliekų ir Dumpių regioniniam sąvartynui. 2015 m. duomenys - Klaipėdos regioniniame Dumpių sąvartyne įrengta moderni trijų pakopų sąvartyno filtrato valymo sistema. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba pritarė naujam Rusijos Federacijos Kaliningrado miesto apygardos ir Lietuvos Respublikos Klaipėdos miesto savivaldybės partnerystės sutarties projektui - tarpusavio bendradarbiavimui plėtojant integracijos procesus Baltijos jūros regione.
1.1.7. (7.) Vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano operatyvųjį planavimąbus vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priežiūra, rengiami jų pakeitimai, rengiamos ir tikslinamos Lietuvos Respublikos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės, organizuojama ir atliekama jo įgyvendinimo stebėsena (drauge bus naudojama ir plėtojama teritorijų planavimo informacinė sistema)Aplinkos ministerija20032020 Vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano pakeitimai: - 2006-10-12 pakeitimas (Žin., 2006, Nr. 111-4198); - 2015-06-11 pakeitimas (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalis „Jūrinės teritorijos“ 2015-06-19 užregistruota Teritorijų planavimo dokumentų registre TPDR Nr. T00076281) Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano pakeitimai: - LRV 2005-04-07 nut. Nr. 391 (Žin., 2005, Nr. 48-1582); - LRV 2005-08-08 nut. Nr. 864 (Žin., 2005, Nr. 97-3656); - LRV 2007-09-11 nut. Nr. 940 (Žin., 2007, Nr. 97-3935); - LRV 2008-05-07 nut. Nr. 442 (Žin., 2008., Nr. 55-2080); - LRV 2009-09-09 nut. Nr. 1117 (Žin., 2009, Nr. 112-4774); - LRV 2010-04-14 nut. Nr. 418 (Žin., 2010, Nr. 46-2215); - LRV 2010-09-08 nut. Nr. 1282 (Žin., 2010., Nr. 107-5524); - LRV 2011-10-27 nut. Nr. 1253 (Žin., 2011, Nr. 132-6281); - LRV 2013-06-12 nut. Nr. 542 (Žin., 2013, Nr. 65-3254); - LRV 20136-09-04 nut. Nr. 794 (Žin., 2013, Nr. 95-4723).
1.2. Būstas
1.2.1. (8.) Parengti Socialinio būsto fondo plėtros 2004–2006 metų programąprograma bus parengta pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188), atsižvel-giant į socialinio būsto poreikį savivaldybėse, šio būsto fondo plėtros būdus, vietos sąlygas, aprūpinimo sveiku būstu reikalavimus, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano strategines nuostatas, bus nustatytas lėšų poreikis ir finansavimo būdaiAplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Finansų ministerija20042004 Įgyvendinta Finansų m-ja 2004 m. pervedė 15 mln. Lt valstybės biudžete numatytų tikslinių asignavimų savivaldybėms Specialiajai valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programai. Patvirtinta Socialinio būsto fondo plėtros 2004- 2006 m. programa (Žin., 2004, Nr. 93-3408)
1.2.2. (9.) Parengti pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo gyvenamiesiems namams renovuoti – jų energetiniam efektyvumui didinti (2006–2012 metai)bus nustatytas gyvenamųjų namų renovavimo ir lėšų šiam tikslui poreikis, taip pat vadovaujantis ES struktūrinių fondų naudojimo metodika ir joje nustatytais prioritetais parengti pasiūlymai dėl šių fondų lėšų naudojimo gyvenamiesiems namams, pirmiausia stambiaplokščiams, renovuoti (rengiant šiuos pasiūlymus, numatoma bendradarbiauti su Danija)Aplinkos ministerija, Finansų ministerija20052005 Nepradėta vykdyti
1.2.2.1. (9.) Parengti pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo gyvenamiesiems namams renovuoti – jų energetiniam efektyvumui didinti (2006–2012 metai) bus nustatytas gyvenamųjų namų renovavimo ir lėšų šiam tikslui poreikis, taip pat vadovaujantis ES struktūrinių fondų naudojimo metodika ir joje nustatytais prioritetais parengti pasiūlymai dėl šių fondų lėšų naudojimo gyvenamiesiems namams, pirmiausia stambiaplokščiams, renovuoti (rengiant šiuos pasiūlymus, numatoma bendradarbiauti su Danija) Aplinkos ministerija, Finansų ministerija Lietuvos Respublikos finansu ministerija 2005 2005 Nepradėta vykdyti
1.2.3. (10.) Parengti Būsto plėtros ir renovavimo teritorinę (regioninę) programąpagal bendrojo plano nuostatas ir sveiko būsto reikala-vimus bus parengta Būsto plėtros ir renovavimo regio-ninė programa, nustatanti teisines, fiskalines ir finansi-nes priemones programos uždaviniams įgyvendintiAplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija20062006 Nepradėta vykdyti
1.2.3.1. (10.) Parengti Būsto plėtros ir renovavimo teritorinę (regioninę) programą pagal bendrojo plano nuostatas ir sveiko būsto reikala-vimus bus parengta Būsto plėtros ir renovavimo regio-ninė programa, nustatanti teisines, fiskalines ir finansi-nes priemones programos uždaviniams įgyvendinti Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2006 2006 Nepradėta vykdyti
1.2.3.2. (10.) Parengti Būsto plėtros ir renovavimo teritorinę (regioninę) programą pagal bendrojo plano nuostatas ir sveiko būsto reikala-vimus bus parengta Būsto plėtros ir renovavimo regio-ninė programa, nustatanti teisines, fiskalines ir finansi-nes priemones programos uždaviniams įgyvendinti Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija Lietuvos Respublikos finansu ministerija 2006 2006 Nepradėta vykdyti
1.2.3.3. (10.) Parengti Būsto plėtros ir renovavimo teritorinę (regioninę) programą pagal bendrojo plano nuostatas ir sveiko būsto reikala-vimus bus parengta Būsto plėtros ir renovavimo regio-ninė programa, nustatanti teisines, fiskalines ir finansi-nes priemones programos uždaviniams įgyvendinti Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2006 2006 Nepradėta vykdyti
1.2.4. (11.) Sukurti ir užpildyti Adresų registrąAdresų registre bus sukaupta informacija (taip pat tiksliai geografiškai orientuota) apie pramoninių, komercinę-ūkinių objektų ir gyvenamojo fondo išsidėstymą, koncentraciją, urbanizavimo lygį, ši informacija ir išvestiniai duomenys bus naudojami urbanistinei ir transporto infrastruktūrai plėtoti, kitokiems teritorijų planavimo tikslamsTeisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras20042008 Įgyvendinta Reorganizuotas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registras, įsteigiant Lietuvos Respublikos adresų registrą. LR adresų registras įsteigtas 2004 m.. Adresų kmponenčių užpildymas, įskaitant grafiškai orientuot., toks: - apskritys - 100%; - savivaldybės- 100%; - seniūnijos 100% tekstinėje DB, grafinės ribos -sąlyginės; - gyvenamosios vietovės - 100% tekstinėje DB, grafinės ribos - sąlyginės; - gatvės 98% (informacijos apie priemonės vykdymą metu); - adresų objektai - apie 40% (informacijos apie priemonės vykdymą metu);
1.2.5. (12.) Pritaikyti grafinius ir atributinius duomenis prie žemės informacinės sistemos reikalavimų, teikti pakitusius duomenisžemės informacinei sistemai užpildyti reikalingų žemėnaudų (žemės sklypų ribų), verčių zonų, administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribų grafinių ir atributinių duomenų sluoksniai bus pritaikyti prie žemės informacinės sistemos techninėse sąlygose numatytų reikalavimų, bus nuolat teikiami kintantys duomenysTeisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 20032011 Įgyvendinta Įsteigta žemės informacinė sistema
1.3. Žemės gelmių savybių naudojimas (Požeminio vandens naudojimas ir apsaugos planavimas)
1.3.1. (13.) Įvertinti gėlo požeminio vandens išteklius (to reikia teritorijoms planuoti ir vandentvarkos planams rengti)bus sudaryti gėlo požeminio vandens išteklių pasiskirstymo apskričių ir savivaldybių teritorijose žemėlapiai – vandentvarkos planų rengimo pagrindasLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, savivaldybės20032010 Įgyvendinta 2004 metais Lietuvos geologijos tarnyba atliko gėlo požeminio vandens resursų būklės įvertinimą baseininio valdymo tikslais.
1.3.1.1. (13.) Įvertinti gėlo požeminio vandens išteklius (to reikia teritorijoms planuoti ir vandentvarkos planams rengti) bus sudaryti gėlo požeminio vandens išteklių pasiskirstymo apskričių ir savivaldybių teritorijose žemėlapiai – vandentvarkos planų rengimo pagrindas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, savivaldybės Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 2003 2010 Įgyvendinta 2004 metais Lietuvos geologijos tarnyba atliko gėlo požeminio vandens resursų būklės įvertinimą baseininio valdymo tikslais.
1.3.2. (14.) Kartografuoti mineralinio vandens ištekliusbus sudaryti mineralinio vandens, tinkamo gerti, paplitimo Lietuvos teritorijoje skaitmeniniai žemėlapiai (M 1: 200000), nustatyti jo ištekliai ir kokybė, parengta informacija apie mineralinio vandens gavybos galimybesLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos20052010 Vykdoma
1.3.2.1. (14.) Kartografuoti mineralinio vandens išteklius bus sudaryti mineralinio vandens, tinkamo gerti, paplitimo Lietuvos teritorijoje skaitmeniniai žemėlapiai (M 1: 200000), nustatyti jo ištekliai ir kokybė, parengta informacija apie mineralinio vandens gavybos galimybes Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 2005 2010 Nepradėta vykdyti
1.3.3. (15.) Parengti požeminio vandens išteklių apsaugos planusbus įvertinta požeminio vandens gamtinė sauga Lietuvos teritorijoje, parengti teritorijų ūkio plėtros perspektyviniai planai, atsižvelgiant į požeminio vandens išteklių formavimosi ir apsaugos pobūdįLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos20032008 Įgyvendinta Sudarytas visos šalies skaitmeninis gruntinio vandens gamtinės saugos žemėlapis M 1:200 000
1.3.3.1. (15.) Parengti požeminio vandens išteklių apsaugos planus bus įvertinta požeminio vandens gamtinė sauga Lietuvos teritorijoje, parengti teritorijų ūkio plėtros perspektyviniai planai, atsižvelgiant į požeminio vandens išteklių formavimosi ir apsaugos pobūdį Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.3.4. (16.) Įvertinti Lietuvos teritorijos seismines sąlygas ir jų poveikį statinių statybai bus parengtas Lietuvos teritorijos seisminis žemėlapis (M 1: 400000) ir reglamentuotas jo naudojimas projektavimo ir statybos darbams atliktiLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos20032008 Vykdoma Nuo 2000 m. vykdomas Lietuvos seismologinis monitoringas, kiekvienais metais parengiama metinė ataskaita (viso 2000-2014 m. parengta 15 metinių ataskaitų).
1.3.4.1. (16.) Įvertinti Lietuvos teritorijos seismines sąlygas ir jų poveikį statinių statybai bus parengtas Lietuvos teritorijos seisminis žemėlapis (M 1: 400000) ir reglamentuotas jo naudojimas projektavimo ir statybos darbams atlikti Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 2003 2008 Nepradėta vykdyti
1.3.5. (17.) Parengti geologinės informacijos pavyzdinį metodinį paketą, skirtą geologinei informacijai naudoti rengiant apskričių teritorijų bendruosius planusbus parengtas geologinės informacijos pavyzdinis metodinis rekomendacinis paketas ir žemėlapių maketai, skirti apskričių teritorijų bendriesiems planams rengtiLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos20032004 Įgyvendinta Buvo kaupiama informacija apie apskričių bendrųjų planų rengimo, tikslus, sąlygas ir praktiką. Parengtas geologinės informacijos pavyzdinis metodinis paketas, skirtas geologinei informacijai naudoti rengiant apskričių teritorijų bendruosius planus. Parengti geologinės informacijos paketai panaudoti rengiant 10 apskričių teritorijų bendrųjų planų.
1.3.5.1. (17.) Parengti geologinės informacijos pavyzdinį metodinį paketą, skirtą geologinei informacijai naudoti rengiant apskričių teritorijų bendruosius planus bus parengtas geologinės informacijos pavyzdinis metodinis rekomendacinis paketas ir žemėlapių maketai, skirti apskričių teritorijų bendriesiems planams rengti Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 2003 2004 Nepradėta vykdyti
1.3.6. (18.) Įvertinti karstinio proceso intensyvumą ir jo poveikį teritorijų naudojimui bus atliekamas karstinio proceso monitoringas, kartografavimas ir vertinimas, skirti prevencinėms priemonėms pagrįstiLietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos20042012 Įgyvendinta Tęsiant karstinio proceso tyrimus buvo matuojamas ištirpinto gipso kiekis, inventorizuojamos naujos smegduobės, atliekami detalūs tyrimai Pasvalio mieste ir pavojingiausiose karsto atžvilgiu vietovėse Biržų rajone. Nustatyta požymių, kad karstinis procesas intensyvėja.
1.3.6.1. (18.) Įvertinti karstinio proceso intensyvumą ir jo poveikį teritorijų naudojimui bus atliekamas karstinio proceso monitoringas, kartografavimas ir vertinimas, skirti prevencinėms priemonėms pagrįsti Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Lietuvos geologijos tarnyba prie AM 2004 2012 Nepradėta vykdyti
2. Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga
2.1. Kraštovaizdžio naudojimas ir apsauga
2.1.1. (19.) Įgyvendinti Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatasbus nustatyta ir įgyvendinta nacionalinė kraštovaizdžio politika pagal Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas, parengtos nacionalinės kraštovaizdžio politikos kryptys ir jų nuostatų įgyvendinimo strategijaAplinkos ministerija, Kultūros ministerija, Žemės ūkio ministerija20042015 Įgyvendinta 2004 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1526 patvirtintas Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas. 2005 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 909 patvirtintos Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonės iki 2020 m.
2.1.1.1. (19.) Įgyvendinti Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas bus nustatyta ir įgyvendinta nacionalinė kraštovaizdžio politika pagal Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas, parengtos nacionalinės kraštovaizdžio politikos kryptys ir jų nuostatų įgyvendinimo strategija Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2004 2015 Nepradėta vykdyti
2.1.1.2. (19.) Įgyvendinti Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas bus nustatyta ir įgyvendinta nacionalinė kraštovaizdžio politika pagal Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas, parengtos nacionalinės kraštovaizdžio politikos kryptys ir jų nuostatų įgyvendinimo strategija Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija, Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2004 2015 Nepradėta vykdyti
2.1.2. (20.) Parengti ir įgyvendinti pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planąbus parengtas ir įgyvendintas pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas, kuriame numatyta kompleksinė pajūrio juostos tvarkymo programa, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės, nustatytos rekreacinės infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtros gairės ir pažymėtos atitinkamo prioriteto teritorijosKlaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Aplinkos ministerija20042020 Įgyvendinta Aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-601 patvirtintas Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas. Aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. D1-643 patvirtinta pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programa
2.1.2.1. (20.) Parengti ir įgyvendinti pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą bus parengtas ir įgyvendintas pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas, kuriame numatyta kompleksinė pajūrio juostos tvarkymo programa, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės, nustatytos rekreacinės infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtros gairės ir pažymėtos atitinkamo prioriteto teritorijos Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Aplinkos ministerija Klaipėdos r. sav. 2004 2020 Įgyvendinta Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas TPDR Nr. T00053852
2.1.2.2. (20.) Parengti ir įgyvendinti pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą bus parengtas ir įgyvendintas pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas, kuriame numatyta kompleksinė pajūrio juostos tvarkymo programa, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės, nustatytos rekreacinės infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtros gairės ir pažymėtos atitinkamo prioriteto teritorijos Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Aplinkos ministerija Palangos m. sav. 2004 2020 Įgyvendinta Parengtas Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planas (patvirtintas AM 2011-07-28 įsakymu Nr. D1-601)
2.1.2.3. (20.) Parengti ir įgyvendinti pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą bus parengtas ir įgyvendintas pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas, kuriame numatyta kompleksinė pajūrio juostos tvarkymo programa, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos priemonės, nustatytos rekreacinės infrastruktūros ir kitų veiklos sričių plėtros gairės ir pažymėtos atitinkamo prioriteto teritorijos Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Aplinkos ministerija Klaipėdos m. sav. 2004 2020 Vykdoma Įgyvendinant LR AM parengtą ir patvirtintą Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialųjį planą ir Pajūrio juostos tvarkymo programą 2014-2020 m., patvirtintas Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialusis planas. 2015 m. duomenys - patvirtinti: Teritorijos (apie 34 ha) Girulių detalusis planas; Teritorijos nuo Audros gatvės tęsinio iki jūros, prie buvusių karinių objektų (Antrojo pasaulinio karo vokiečių baterijos) Melnragės pajūryje iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos prie šiaurinio molo, detalusis planas; LR AM parengti LR pajūrio juostos ribų planas (schema) ir Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialusis planas. Parengtas ir patvirtintas Klaipėdos m. paplūdimių sutvarkymo priemonių 2016-2019 m. planas.
2.1.3. (21.) Parengti ir įgyvendinti Baltijos jūros krantų tvarkymo priemonesbus parengtas ir įgyvendintas Baltijos jūros krantų tvarkymo priemonių planas, suprojektuotos ir įgyvendintos krantotvarkos priemonės, būtinos krantams tvirtinti, paplūdimiams atkurti, prižiūrėti ir valytiKlaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija20042020 Vykdoma Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-88 patvirtinta Pajūrio juostos tvarkymo programa 2008-2013 m. Aplinkos ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-360 patvirtinta Pajūrio juostos tvarkymo programa 2014-2020 m.
2.1.3.1. (21.) Parengti ir įgyvendinti Baltijos jūros krantų tvarkymo priemones bus parengtas ir įgyvendintas Baltijos jūros krantų tvarkymo priemonių planas, suprojektuotos ir įgyvendintos krantotvarkos priemonės, būtinos krantams tvirtinti, paplūdimiams atkurti, prižiūrėti ir valyti Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.3.2. (21.) Parengti ir įgyvendinti Baltijos jūros krantų tvarkymo priemones bus parengtas ir įgyvendintas Baltijos jūros krantų tvarkymo priemonių planas, suprojektuotos ir įgyvendintos krantotvarkos priemonės, būtinos krantams tvirtinti, paplūdimiams atkurti, prižiūrėti ir valyti Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Klaipėdos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.3.3. (21.) Parengti ir įgyvendinti Baltijos jūros krantų tvarkymo priemones bus parengtas ir įgyvendintas Baltijos jūros krantų tvarkymo priemonių planas, suprojektuotos ir įgyvendintos krantotvarkos priemonės, būtinos krantams tvirtinti, paplūdimiams atkurti, prižiūrėti ir valyti Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Palangos m. sav. 2004 2020 Įgyvendinta Parengtas Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos planas
2.1.3.4. (21.) Parengti ir įgyvendinti Baltijos jūros krantų tvarkymo priemones bus parengtas ir įgyvendintas Baltijos jūros krantų tvarkymo priemonių planas, suprojektuotos ir įgyvendintos krantotvarkos priemonės, būtinos krantams tvirtinti, paplūdimiams atkurti, prižiūrėti ir valyti Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Palangos miesto savivaldybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija Klaipėdos m. sav. 2004 2020 Vykdoma Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialiajame plane numatytos priemonės Baltijos jūros krantų tvarkymui. 2014 m. parengtame ir patvirtintame Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo maksimalaus gilinimo ir platinimo galimybių plėtros plane numatytas Kuršių nerijos Kopgalio ruožo tvirtinimas kaip aplinkosauginė priemonė. Dėl to šiuo metu yra atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Valstybiniu lygiu lėšų nebuvo skirta. Jų nenumatyta ir 2015 m. 2015 m. duomenys - parengta Klaipėdos m. savivaldybės pajūrio žemyninio kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programa, pagal kurią sutvirtintas kopagūbris žatvorėmis, šakų klojiniais (2,5 tūkst. m; 14,5 tūkst. kv.m) ir rekonstruoti takai/laiptai per kopagūbrį (3,8 tūkst. kv.m). LR SM rengiamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrasis planas.
2.1.4. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programąprogramoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimossavivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija20042007 Įgyvendinta Aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. D1-96 patvirtinti Gamtinio karkaso nuostatai.
2.1.4.1. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kelmės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.2. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kėdainių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.3. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kauno r. sav. 2004 2007 Neįgyvendinta Planuojama parengti planavimo dokumentus nurodytus Kauno rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano 3.1; 3.2; 3.3 dalyse
2.1.4.4. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kaišiadorių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.5. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kalvarijos sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.6. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Joniškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.7. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Jonavos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.8. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Ignalinos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.9. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Zarasų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.10. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Elektrėnų sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.11. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Vilniaus r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.12. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Vilkaviškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.13. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Varėnos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.14. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Biržų r. sav. 2004 2007 Neįgyvendinta -
2.1.4.15. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Anykščių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti Yra parengtas Anykščių miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialusis planas
2.1.4.16. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Alytaus r. sav. 2004 2007 Įgyvendinta Parengta ir įgyvendinta gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programa
2.1.4.17. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Akmenės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.18. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Visagino m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.19. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Šiaulių m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.20. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Panevėžio m. sav. 2004 2007 Įgyvendinta 2008 m. Įgyvendintas projektas „Nevėžio upės išvalymas nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo“ (BPD 1.3 priemonė). 2015 m. Įgyvendintas ES finansuojamas projektas „Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas“ Stebint liekamąją grunto taršą ir augalijos valomąjį poveikį, 5 metus, kasmet, pagal patvirtintą Panevėžio miesto Molainių buvusių nuotekų filtracijos laukų teritorijos monitoringo 2014-2018 metų programą, vykdomas grunto, požeminio ir paviršinio vandens monitoringas, kuris leis stebėti tvarkomoje teritorijoje vykstančio savaiminio apsivalymo tendencijas ir parodys papildomų priemonių reikalingumą. Panevėžio miesto bendrajame plane (korektūroje), patvirtintame Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-25-1, ši teritorija patvirtinta, kaip miesto žalieji plotai.
2.1.4.21. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Palangos m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti Informacijos nėra
2.1.4.22. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Neringos sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.23. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Klaipėdos m. sav. 2004 2007 Vykdoma Įrengtas Sajūdžio parkas. Patvirtinti Danės upės slėnio teritorijos nuo Biržos tilto iki Palangos kelio (Klaipėdos m. ribose) SP ir Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., KVJU teritorijos riba, Upelio g. ir Minijos g. DP su reglamentuota tvarkyba Smiltelės (Smeltalės) upės dalyje žiočių zonoje. Parengtas Smiltelės upės krantų ruožo nuo Minijos g. iki Jūrininkų pr. sutvarkymas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą, TP. Danės upės krantinės rekonstruotos nuo žiočių iki Biržos tilto. 2015 m. duomenys - patvirtinti: Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų g. DP; Teritorijos Smiltynėje, prie marių, atkarpoje nuo Jachtklubo iki pakrantės rago už laivų kapinių DP; Buv. karinių objektų teritorijų pajūryje (apie 6 ir 10 ha teritorijos Smiltynėje) pritaikymo rekreacinėms reikmėms DP. Valyti Žardės ir Draugystės tvenkiniai (3,67 ha); Danės upė (44,3 ha) ir jos pakrantės (5,2 ha).
2.1.4.24. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kauno m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti Priemonė turėjo būti vykdoma gavus ES struktūrinių fondų paramą pagal priemonę "Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos prevencija"
2.1.4.25. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Marijampolės sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.26. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Druskininkų sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.27. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Vilniaus m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.28. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Birštono sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.29. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Alytaus m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.30. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Jurbarko r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.31. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Šiaulių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.32. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Širvintų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.33. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Šilutės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.34. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Šilalės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.35. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Švenčionių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti -
2.1.4.36. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Šalčininkų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.37. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Šakių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.38. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Utenos r. sav. 2004 2007 Vykdoma -
2.1.4.39. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Ukmergės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.40. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Trakų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.41. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Telšių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti -
2.1.4.42. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Tauragės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.43. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Skuodo r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.44. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Rietavo sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.45. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Rokiškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.46. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Raseinių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.47. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Radviliškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.48. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Prienų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti -
2.1.4.49. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Plungės r. sav. 2004 2007 Neįgyvendinta -
2.1.4.50. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Pasvalio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti Savivaldybė neatsakinga už priemonės įgyvendinimą.
2.1.4.51. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Panevėžio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.52. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Pakruojo r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.53. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Pagėgių sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.54. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Molėtų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.55. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Mažeikių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.56. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Lazdijų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.57. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kazlų Rūdos sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.58. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kupiškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.59. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Kretingos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.4.60. (22.) Parengti ir įgyvendinti Gamtinių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir priežiūros programą programoje bus numatyti bendro naudojimo teritorijų, iš jų parkų, vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų planavimo ir tvarkymo darbai, naujų želdynų įveisimo, tam tikrų bendro naudojimo teritorijų apželdinimo priemonės, šios teritorijos bus tvarkomos ir prižiūrimos savivaldybės, apskričių viršininkų administracijos, Aplinkos ministerija Klaipėdos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.1.5. (23.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo europinės ir nacionalinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planusbus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo europinės ir nacionalinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Apskričių viršininkų administracijos (iki 2010), Aplinkos ministerija (nuo 2011 m.).20042010 Įgyvendinta 2015 m. spalio 2 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-703 patvirtintas Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas.
2.1.6. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planusbus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemonesSavivaldybės, Aplinkos ministerija20092020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.1. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kauno m. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.2. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Marijampolės sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.3. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Druskininkų sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.4. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Vilniaus m. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.5. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Birštono sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.6. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Alytaus m. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.7. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Jurbarko r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.8. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Šiaulių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.9. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Širvintų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.10. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Šilutės r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.11. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Šilalės r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.12. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Švenčionių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti -
2.1.6.13. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Šalčininkų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.14. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Šakių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.15. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Utenos r. sav. 2009 2020 Vykdoma -
2.1.6.16. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Ukmergės r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.17. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Trakų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.18. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Telšių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti -
2.1.6.19. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Tauragės r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.20. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Skuodo r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.21. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Rietavo sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.22. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Rokiškio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.23. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Raseinių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.24. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Radviliškio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.25. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Prienų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti -
2.1.6.26. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Plungės r. sav. 2009 2020 Neįgyvendinta -
2.1.6.27. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Pasvalio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti Nepradėta vykdyti.
2.1.6.28. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Panevėžio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.29. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Pakruojo r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.30. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Pagėgių sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.31. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Molėtų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.32. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Mažeikių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.33. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Lazdijų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.34. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kazlų Rūdos sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.35. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kupiškio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.36. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kretingos r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.37. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Klaipėdos r. sav. 2009 2020 Vykdoma Klaipėdos rajono teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas
2.1.6.38. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kelmės r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.39. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kėdainių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.40. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kauno r. sav. 2009 2020 Vykdoma Planuojama parengti planavimo dokumentus nurodytus Kauno rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano 3.1; 3.2; 3.3 dalyse
2.1.6.41. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kaišiadorių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.42. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Kalvarijos sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.43. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Joniškio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.44. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Jonavos r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.45. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Ignalinos r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.46. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Zarasų r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.47. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Elektrėnų sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.48. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Vilniaus r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.49. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Vilkaviškio r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.50. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Varėnos r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.51. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Biržų r. sav. 2009 2020 Vykdoma Parengtas Biržų regioninio parko tvarkymo planas, Biržų regioninio parko ir jo zonų ribų planas, Biržų girios beržo, eglės, juodalksnio valstybinių genetinių draustinių ribų planai bei gamtotvarkos planai: Gipso karsto ežerų ir jų apyežerių; Karaimiškio kaimo apylinkių; Nenumėlio ir Apaščios upių slėnių.
2.1.6.52. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Anykščių r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti Nepraengtas
2.1.6.53. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Alytaus r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti Įgyvendinus gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo struktūrų teritorijų tvarkymo planus, bus numatytos kraštovaizdžio apsaugos priemonės
2.1.6.54. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Akmenės r. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.55. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Visagino m. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.56. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Šiaulių m. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.57. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Panevėžio m. sav. 2009 2020 Įgyvendinta Patvirtintas Panevėžio miesto želdynų tvarkymo specialusis planas. Korektūros ištaisant technines klaidas.
2.1.6.58. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Palangos m. sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti Informacijos nėra
2.1.6.59. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Neringos sav. 2009 2020 Nepradėta vykdyti
2.1.6.60. (24.) Parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų teritorijų tvarkymo planus bus parengti ir įgyvendinti gamtinio karkaso ir ekologinio tinklo regioninės ir vietinės svarbos struktūrų specialieji teritorijų tvarkymo, gamtotvarkos planai, numatantys kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemones Savivaldybės, Aplinkos ministerija Klaipėdos m. sav. 2009 2020 Vykdoma Rekreacinių teritorijų nuo Švyturio g., Melnragės, Girulių iki Karklės dviračių takų, paviršinių nuotekų, upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialiajame plane numatytos priemonės kraštovaizdžio apsaugos, atkūrimo ir formavimo priemonės. 2015 m. duomenys - Klaipėdos miesto tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-16 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo" pradėtas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, kurio vienas iš tikslų - kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos sprendinių dalies parengimas.
2.1.7. (25.) Parengti specialiuosius paminklotvarkos planusbus parengti specialieji etnokultūrinių regionų ir subregionų tradicinio kraštovaizdžio, jo gamtos ir kultūros vertybių apsaugos planaiAplinkos ministerija, Kultūros ministerija20072009 Vykdoma
2.1.7.1. (25.) Parengti specialiuosius paminklotvarkos planus bus parengti specialieji etnokultūrinių regionų ir subregionų tradicinio kraštovaizdžio, jo gamtos ir kultūros vertybių apsaugos planai Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2007 2009 Nepradėta vykdyti
2.2. Gamtos apsauga
2.2.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąįsteigtos paukščių ir buveinių apsaugos teritorijos, šiuo tikslu prireikus žemė bus išpirkta iš privačių asmenų, už nustatytus veiklos apribojimus kompensuojama žemės savininkams ir valdytojams; sukurta tinklo „Natura 2000“ teritorijų būklės nuolatinio stebėjimo (monitoringo) sistema;Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos20022013 Vykdoma
2.2.1.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą įsteigtos paukščių ir buveinių apsaugos teritorijos, šiuo tikslu prireikus žemė bus išpirkta iš privačių asmenų, už nustatytus veiklos apribojimus kompensuojama žemės savininkams ir valdytojams; sukurta tinklo „Natura 2000“ teritorijų būklės nuolatinio stebėjimo (monitoringo) sistema; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2002 2013 Įgyvendinta 2003-2015 m NATURA 2000 teritorijų pagrindu įsteigti 39 valstybiniai draustiniai ir 32 biosferos poligonai. 2002-2013 m. laikotarpiu patvirtinti teisės aktai, nustatantys kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams už nustatytus veiklos apribojimus, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką: 1)LRV 2004 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1578; 2) LR Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1100. LR Vyriausybės 2005-02-07 nutarimu Nr. 130 patvirtinta Valstybine aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programa bei LR Vyriausybės 2011-03-02 nutarimu Nr. 315 patvirtinta Valstybine aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, vykdoma EB svarbos rūšių ir jų buveinių būklės stebėsena ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose, skirtose buveinių (BAST) ir paukščių (PAST) apsaugai.
2.2.2. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąsukurta tinklo „Natura 2000“ teritorijų būklės nuolatinio stebėjimo (monitoringo) sistema; atliekami rūšių ir buveinių, saugomų tinklo „Natura 2000“ teritorijose, tinkamos apsaugos palaikymo darbai; stiprinami už tinklo „Natura 2000“ plėtrą ir tvarkymą atsakingų institucijų pajėgumai;Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos20032013 Vykdoma
2.2.2.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą sukurta tinklo „Natura 2000“ teritorijų būklės nuolatinio stebėjimo (monitoringo) sistema; atliekami rūšių ir buveinių, saugomų tinklo „Natura 2000“ teritorijose, tinkamos apsaugos palaikymo darbai; stiprinami už tinklo „Natura 2000“ plėtrą ir tvarkymą atsakingų institucijų pajėgumai; Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2013 Įgyvendinta LR Vyriausybės 2005-02-07 nutarimu Nr. 130 patvirtinta Valstybine aplinkos monitoringo 2005-2010 metų programa bei LR Vyriausybės 2011-03-02 nutarimu Nr. 315 patvirtinta Valstybine aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programa, vykdoma EB svarbos rūšių ir jų buveinių būklės stebėsena ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose, skirtose buveinių (BAST) ir paukščių (PAST) apsaugai.
2.2.3. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąbus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiagaGeneralinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės20022020 Vykdoma
2.2.3.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Generalinė miškų urėdija 2002 2020 Nepradėta vykdyti Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą. Biosferos poligonų ar jų tinklo kūrimas Generalinei miškų urėdijai nėra priskirtas
2.2.3.2. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2002 2020 Nepradėta vykdyti
2.2.3.3. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2002 2020 Nepradėta vykdyti
2.2.3.4. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Susisiekimo ministerija 2002 2020 Įgyvendinta
2.2.3.5. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Anykščių r. sav. 2002 2020 Nepradėta vykdyti Ne Anykščių rajone
2.2.3.6. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Alytaus r. sav. 2002 2020 Nepradėta vykdyti Sukurtas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas
2.2.3.7. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Akmenės r. sav. 2002 2020 Nepradėta vykdyti
2.2.3.8. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus kuriamas biosferos stebėsenos teritorijų tinklas – atliekama Kuršių marių, Žemaičių vandenskyros ir karstinio regiono kompleksinių biosferos poligonų organizavimo galimybių analizė, rengiama steigimo medžiaga Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Alytaus m. sav. 2002 2020 Nepradėta vykdyti
2.2.4. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąbus sukurtas rezervatinių apyrubių, skirtų miško tipų etalonams išsaugoti, tinklas (įsteigtos saugomos teritorijos, skirtos miško tipų etalonams išsaugoti)Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos20042010 Vykdoma
2.2.4.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus sukurtas rezervatinių apyrubių, skirtų miško tipų etalonams išsaugoti, tinklas (įsteigtos saugomos teritorijos, skirtos miško tipų etalonams išsaugoti) Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2004 2010 Nepradėta vykdyti
2.2.5. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąbus parengti dokumentai, kurių reikia naujoms nacionalinės svarbos saugomoms teritorijoms įsteigti – Suvalkijos nacionaliniam parkui įsteigti (nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas, tvarkymo planas ir steigimo dokumentai), Daugų regioniniam parkui įsteigti (regioninio parko ir jo zonų ribų planas, tvarkymo planas ir steigimo dokumentai), taip pat išnagrinėtos galimybės įsteigti 4 naujus regioninius parkus (Avilių–Čičirio, Alaušo, Germanto ir Plinkšių)Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija 20042006 Vykdoma
2.2.5.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus parengti dokumentai, kurių reikia naujoms nacionalinės svarbos saugomoms teritorijoms įsteigti – Suvalkijos nacionaliniam parkui įsteigti (nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas, tvarkymo planas ir steigimo dokumentai), Daugų regioniniam parkui įsteigti (regioninio parko ir jo zonų ribų planas, tvarkymo planas ir steigimo dokumentai), taip pat išnagrinėtos galimybės įsteigti 4 naujus regioninius parkus (Avilių–Čičirio, Alaušo, Germanto ir Plinkšių) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2004 2006 Įgyvendinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2007 m. gegužės 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. 116V pradėtas Suvalkijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano bei Daugų regioninio parko ir jo zonų ribų plano rengimo (specialiojo planavimo) procesas. 2008-10-09 įvykusio Aplinkos ministerijos kolegijos posėdžio metu buvo nuspręsta “pavesti Saugomų teritorijų tarnybai sustabdyti parkų steigimo procesą, kol Seimas priims Saugomų teritorijų įstatymo naują redakciją“. (Protokolo kopija pridedama). 2008 m. parengtos galimybių studijos dėl 4 regioninių parkų (Avilių-Čičirio, Alaušo, Germanto ir Plinkšių) steigimo.
2.2.6. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąbus įvertintas pedologinių draustinių tinklas (atlikta tinklo peržiūra ir koreliacija su naująja dirvožemių klasifikacija)Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija 20042008 Vykdoma
2.2.6.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus įvertintas pedologinių draustinių tinklas (atlikta tinklo peržiūra ir koreliacija su naująja dirvožemių klasifikacija) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2004 2008 Įgyvendinta šiuo metu pedologinių draustinių tinklas pakankamai moksliškai pagrįstas ir jo keisti nereikėtų.
2.2.7. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąbus sukurtas istorinių nacionalinių ir istorinių regioninių parkų tinklas (išnagrinėta galimybė suteikti istorinio nacionalinio parko statusą Varnių ir Anykščių regioniniams parkams)Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas20022006 Vykdoma
2.2.7.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus sukurtas istorinių nacionalinių ir istorinių regioninių parkų tinklas (išnagrinėta galimybė suteikti istorinio nacionalinio parko statusą Varnių ir Anykščių regioniniams parkams) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas Kultūros vertybių apsaugos departamentas 2002 2006 Nepradėta vykdyti
2.2.7.2. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus sukurtas istorinių nacionalinių ir istorinių regioninių parkų tinklas (išnagrinėta galimybė suteikti istorinio nacionalinio parko statusą Varnių ir Anykščių regioniniams parkams) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2002 2006 Nepradėta vykdyti
2.2.7.3. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus sukurtas istorinių nacionalinių ir istorinių regioninių parkų tinklas (išnagrinėta galimybė suteikti istorinio nacionalinio parko statusą Varnių ir Anykščių regioniniams parkams) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2002 2006 Įgyvendinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu buvo parengti Anykščių regioninio parko ir jo zonų ribų bei tvarkymo planai. Rengiant planus buvo įvertinta galimybė suteikti istorinio nacionalinio parko statusą Anykščių regioniniam parkui. Anykščių regioninio parko statuso keitimui į istorinio nacionalinio parko statusą nepritarta. Varnių regioninio parko ir jo zonų ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1314. Tuo pačiu nutarimu buvo pritarta Varnių regioninio parko zonavimo pagrindinėms nuostatoms. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. D1-246 „Dėl Varnių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo” patvirtintas Varnių regioninio parko tvarkymo planas. Pasiūlymas dėl Varnių regioninio parko statuso keitimo būtinumo tuomet buvo svarstomas ir jam nepritarta.
2.2.8. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimąbus įsteigtos naujos saugomos dendrologinę vertę turinčios teritorijos (parengti nustatymo kriterijai, naujų saugomų teritorijų nuostatai, ribų planai)Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos20032004 Vykdoma
2.2.8.1. (26.) Optimizuoti saugomų teritorijų tinklą, sustabdyti jų gamtinių ir kultūrinių vertybių degradavimą bus įsteigtos naujos saugomos dendrologinę vertę turinčios teritorijos (parengti nustatymo kriterijai, naujų saugomų teritorijų nuostatai, ribų planai) Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2004 Įgyvendinta 2007 m. gruodžio 29 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-716 patvirtinti Kriterijai, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems. 2007 m. birželio 21 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-352 paskelbti valstybės saugomais gamtos paveldo objektais 6 dendrologinę vertę turintys parkai.
2.2.9. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijosebus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektasGeneralinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės20042007 Vykdoma
2.2.9.1. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Alytaus m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.2. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Generalinė miškų urėdija 2004 2007 Nepradėta vykdyti Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos atlieka miškų urėdijų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas ir koordinuoja jų veiklą. VĮ miškų urėdijos veikia pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose. Todėl želdynų tvarkymo darbų miškų urėdijos nevykdo
2.2.9.3. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kultūros vertybių apsaugos departamentas 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.4. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.5. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Jurbarko r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.6. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Šiaulių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.7. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Širvintų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.8. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Šilutės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.9. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Šilalės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.10. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Švenčionių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti -
2.2.9.11. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Šalčininkų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.12. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Šakių r. sav. 2004 2007 Įgyvendinta Parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa, inventorizuoti želdynai. Parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams apželdinti projektas.
2.2.9.13. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Utenos r. sav. 2004 2007 Vykdoma -
2.2.9.14. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Ukmergės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.15. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Trakų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.16. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Telšių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti -
2.2.9.17. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Tauragės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.18. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Skuodo r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.19. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Rietavo sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.20. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Rokiškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.21. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Raseinių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.22. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Radviliškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.23. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Prienų r. sav. 2004 2007 Įgyvendinta 2006 m. parengtas Nemuno regioninio ir jo funkcinių zonų ribų plano pakeitimo (suteikiant draustino statusą Tartoko pelkei) bei individualaus reglamento projektas; Parengtas Ošvečios hidrografinio draustinio planas (2014-2015 m.);
2.2.9.24. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Plungės r. sav. 2004 2007 Neįgyvendinta -
2.2.9.25. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Pasvalio r. sav. 2004 2007 Įgyvendinta Priemonė įgyvendinta
2.2.9.26. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Panevėžio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.27. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Pakruojo r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.28. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Pagėgių sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.29. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Molėtų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.30. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Mažeikių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.31. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Lazdijų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.32. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kazlų Rūdos sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.33. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kupiškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.34. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kretingos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.35. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Klaipėdos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.36. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kelmės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.37. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kėdainių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.38. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kauno r. sav. 2004 2007 Neįgyvendinta negauta lėšų projektui rengti
2.2.9.39. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kaišiadorių r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.40. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kalvarijos sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.41. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Joniškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.42. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Jonavos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.43. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Ignalinos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.44. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Zarasų r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.45. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Elektrėnų sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.46. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Vilniaus r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.47. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Vilkaviškio r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.48. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Varėnos r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.49. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Biržų r. sav. 2004 2007 Neįgyvendinta -
2.2.9.50. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Anykščių r. sav. 2004 2007 Vykdoma Vykdoma
2.2.9.51. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Alytaus r. sav. 2004 2007 Įgyvendinta Išsaugoti gamtinio kraštovaizdžio elementai urbanizuotose teritorijose
2.2.9.52. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Akmenės r. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.53. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Visagino m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.54. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Šiaulių m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.55. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Panevėžio m. sav. 2004 2007 Įgyvendinta Panevėžio miesto želdynų inventorizacija altikta 2008m.
2.2.9.56. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Palangos m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti Informacijos nėra
2.2.9.57. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Neringos sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.58. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Klaipėdos m. sav. 2004 2007 Vykdoma Parengta ir patvirtinta 2008-2012 m. Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programa bei Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. NT registre įregistruoti 7 Klaipėdos miesto parkai ir 5 skverai. 2015 m. duomenys - patvirtintas Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas, kuriame reglamentuojama želdynų sistema.
2.2.9.59. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Kauno m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.60. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Marijampolės sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.61. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Druskininkų sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.62. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Vilniaus m. sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.9.63. (27.) Saugoti gamtinio kraštovaizdžio elementus urbanizuotose teritorijose bus saugomi, tvarkomi ir atkuriami želdynai: parengta ir įgyvendinta želdynų taikomųjų mokslo ir projektinių tyrimų programa; inventorizuoti želdynai (želdiniai), duomenys įrašomi į atitinkamus kadastrus ir registrus; parengtas perspektyvinis sodmenų poreikio Lietuvos miestams, miesteliams, keliams, geležinkeliams ir kitiems objektams (išskyrus miško žemę) apželdinti projektas Generalinė miškų urėdija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentas, savivaldybės Birštono sav. 2004 2007 Nepradėta vykdyti
2.2.10. (28.) Rekultivuoti baigtus eksploatuoti karjerus ir renatūralizuoti durpynusbus rekultivuoti baigti eksploatuoti ir apleisti, neturintys savininko naudingųjų iškasenų karjerai. Pagrindinės rekultivavimo kryptys – miškas, rekreacinės zonos (vandens telkiniai, sporto objektai), ekologiniai objektai. Bus rekultivuoti apleisti, neturintys savininkų durpynai, dauguma jų renatūralizuojami – juose atkuriamas vandens režimas, jie patvenkiami. Sumažėtų durpynų gaisrų Aplinkos ministerija, savivaldybės, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos20032020 Vykdoma 2004 m. priimtas rekultivuotas Raseinių rajono Ugionių žvyro karjeras Kauno apskrityje.
2.2.10.1. (28.) Rekultivuoti baigtus eksploatuoti karjerus ir renatūralizuoti durpynus bus rekultivuoti baigti eksploatuoti ir apleisti, neturintys savininko naudingųjų iškasenų karjerai. Pagrindinės rekultivavimo kryptys – miškas, rekreacinės zonos (vandens telkiniai, sporto objektai), ekologiniai objektai. Bus rekultivuoti apleisti, neturintys savininkų durpynai, dauguma jų renatūralizuojami – juose atkuriamas vandens režimas, jie patvenkiami. Sumažėtų durpynų gaisrų Aplinkos ministerija, savivaldybės, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2003 2020 Nepradėta vykdyti
2.2.11. (29.) Išsaugoti reliktinius, endeminius, retuosius ir nykstančius taksonus bus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas vykdyti šių rūšių stebėseną. Sukurta ir pradėta taikyti kompensacijų už apribotą ūkinę veiklą išmokėjimo sistema; Skatinama ribota ūkinė veikla pusiau natūraliose ekosistemose, kuriose aptinkamos retos ir nykstančios rūšys; Atkuriamos pažeistos ekosistemos; Mokomi saugomų teritorijų darbuotojai ir savivaldybių ekologaiAplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 20032010 Vykdoma Patvirtinta Aplinkos apsaugos monitoringo programa. Įsteigta 18 biosferos poligonų ir 3 atkuriamieji sklypai.
2.2.11.1. (29.) Išsaugoti reliktinius, endeminius, retuosius ir nykstančius taksonus bus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas vykdyti šių rūšių stebėseną. Sukurta ir pradėta taikyti kompensacijų už apribotą ūkinę veiklą išmokėjimo sistema; Skatinama ribota ūkinė veikla pusiau natūraliose ekosistemose, kuriose aptinkamos retos ir nykstančios rūšys; Atkuriamos pažeistos ekosistemos; Mokomi saugomų teritorijų darbuotojai ir savivaldybių ekologai Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2010 Įgyvendinta 2002-2013 m. laikotarpiu patvirtinti teisės aktai, nustatantys kompensacijų žemės savininkams ir valdytojams už nustatytus veiklos apribojimus, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarką: 1)LRV 2004 m. gruodžio 10 d. nutarimas Nr. 1578; 2) LR Vyriausybės 2006 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1100. Natura 2000 teritorijose žemės savininkams ir valdytojams jų prarandamos pajamos dėl nustatytų veiklos apribojimų kompensuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones: ,,Natura 2000“ išmokos ir su Direktyva 2000/60/EEB susijusios išmokos“ („Natura 2000“ išmokos žemės ūkyje) ir ,,Natura 2000“ išmokos („Natura 2000“ išmokos miškuose).
2.2.12. (30.) Palaikyti biocenozių rūšinės sudėties įvairovębus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planasAplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos20032010 Nepradėta vykdyti 39 saugomoms teritorijoms suteiktas PAST (paukščių apsaugai svarbių teritorijų) statusas.
2.2.12.1. (30.) Palaikyti biocenozių rūšinės sudėties įvairovę bus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2010 Nepradėta vykdyti
2.2.13. (31.) Sustabdyti žuvų ir paukščių migracijos kelių destrukcijąbus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas (migracijos kelių ir apsistojimo vietų nustatymas, apsistojimo vietų migracijos metu apsauga, kompleksinės priemonės)Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerija 20032010 Vykdoma 39 saugomoms teritorijoms suteikus PAST (paukščių apsaugai svarbių teritorijų) statusą, užtikrinama ir paukščių migracijos kelių, patenkančių į šias teritorijas, apsauga.
2.2.13.1. (31.) Sustabdyti žuvų ir paukščių migracijos kelių destrukciją bus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas (migracijos kelių ir apsistojimo vietų nustatymas, apsistojimo vietų migracijos metu apsauga, kompleksinės priemonės) Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2003 2010 Nepradėta vykdyti
2.2.13.2. (31.) Sustabdyti žuvų ir paukščių migracijos kelių destrukciją bus parengtas ir įgyvendinamas veiksmų planas (migracijos kelių ir apsistojimo vietų nustatymas, apsistojimo vietų migracijos metu apsauga, kompleksinės priemonės) Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerija Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2010 Nepradėta vykdyti
2.2.14. (32.) Optimizuoti žuvų ir medžiojamosios faunos išteklių naudojimą bus tobulinama žuvų ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių apskaita, šie ištekliai racionaliau naudojami (parengti atitinkami projektai, ši veikla reglamentuojama)Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija20042010 Vykdoma
2.2.14.1. (32.) Optimizuoti žuvų ir medžiojamosios faunos išteklių naudojimą bus tobulinama žuvų ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių apskaita, šie ištekliai racionaliau naudojami (parengti atitinkami projektai, ši veikla reglamentuojama) Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2004 2010 Nepradėta vykdyti
2.3. Nekilnojamosios kultūros vertybės
2.3.1. (33.) Parengti Lietuvos dvarų ir etnografinių kaimų tinklo sklaidos ir specializuotos saugomų teritorijų sistemos žemėlapiusbus sudaryta Lietuvos dvarų duomenų bazė, etnografinių kaimų duomenų bazė, šie duomenys įtraukti į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banką, naudojant skaitmeninį GIS pagrindą. Šių kultūros vertybių tinklo sklaidos žemėlapiai padės nustatyti jų apsaugos prioritetus regioniniu pagrindu ir atlikti dvarų ir etnografinių kaimų monitoringąKultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras20072007 Įgyvendinta Lietuvos dvarų sklaidos žemėlapis GIS pagrindu parengtas Kultūros vertybių apsaugos departamento (kaip ats. instituc.) ir integruotas į veikiančią Dvarų duomenų bazę (adresas: www.heritage.lt ).
2.3.1.1. (33.) Parengti Lietuvos dvarų ir etnografinių kaimų tinklo sklaidos ir specializuotos saugomų teritorijų sistemos žemėlapius bus sudaryta Lietuvos dvarų duomenų bazė, etnografinių kaimų duomenų bazė, šie duomenys įtraukti į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banką, naudojant skaitmeninį GIS pagrindą. Šių kultūros vertybių tinklo sklaidos žemėlapiai padės nustatyti jų apsaugos prioritetus regioniniu pagrindu ir atlikti dvarų ir etnografinių kaimų monitoringą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras VĮ Registrų centras 2007 2007 Nepradėta vykdyti
2.3.1.2. (33.) Parengti Lietuvos dvarų ir etnografinių kaimų tinklo sklaidos ir specializuotos saugomų teritorijų sistemos žemėlapius bus sudaryta Lietuvos dvarų duomenų bazė, etnografinių kaimų duomenų bazė, šie duomenys įtraukti į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banką, naudojant skaitmeninį GIS pagrindą. Šių kultūros vertybių tinklo sklaidos žemėlapiai padės nustatyti jų apsaugos prioritetus regioniniu pagrindu ir atlikti dvarų ir etnografinių kaimų monitoringą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2007 2007 Nepradėta vykdyti
2.3.1.3. (33.) Parengti Lietuvos dvarų ir etnografinių kaimų tinklo sklaidos ir specializuotos saugomų teritorijų sistemos žemėlapius bus sudaryta Lietuvos dvarų duomenų bazė, etnografinių kaimų duomenų bazė, šie duomenys įtraukti į Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banką, naudojant skaitmeninį GIS pagrindą. Šių kultūros vertybių tinklo sklaidos žemėlapiai padės nustatyti jų apsaugos prioritetus regioniniu pagrindu ir atlikti dvarų ir etnografinių kaimų monitoringą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerija, Teisingumo ministerija, valstybės įmonė Registrų centras Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2007 2007 Nepradėta vykdyti
2.3.2. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planusBus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimaiKultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės20042020 Vykdoma Siekiant užtikrinti planų rengimo reglamentavimą, Kultūros ir Aplinkos ministrų bendru 2004-12-14 įsakymu Nr. ĮV-417/D-642 patvirtintos Kultūros paveldo objektų teritorijų ir jų zonų specialiųjų planų rengimo taisyklės.
2.3.2.1. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Šiaulių m. sav. 2004 2020 Neįgyvendinta Dėl pasikeitusių teisė aktų priemonė neaktuali ir nebus įgyvendinama
2.3.2.2. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Panevėžio m. sav. 2004 2020 Įgyvendinta Patvirtintas Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo specialusis planas
2.3.2.3. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Palangos m. sav. 2004 2020 Vykdoma Rengiamas nekilnojamosios kultūros vertybės – Palangos miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 12613, buvęs kodas U2) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis teritorijų planavimo dokumentas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas bei tvarkymo planas.
2.3.2.4. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Neringos sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.5. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Klaipėdos m. sav. 2004 2020 Vykdoma Pagal teisės aktus specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus rengia Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. 2015 m. duomenys - Klaipėdos m. savivaldybės patvirtinti: Klaipėdos m. mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo bei aplinkotvarkos estetinio formavimo, miestietiškojo kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas; Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studija; Žemės sklypo Danės g. 19 ir jo supančios aplinkos detalusis planas (Muzikinio teatro teritorija); Klaipėdos m.iesto paveldo apsaugos strategijos I etapas; Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimo galimybių studija; aprobuota Senamiesčio centrinės dalies ir turgavietės detaliojo plano koncepcija (tolesnis dokumento rengimas nutrauktas); Senojo turgaus kvartalo vizija (2014 m.).
2.3.2.6. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kauno m. sav. 2004 2020 Vykdoma Kauno m. savivaldybėje parengta 12 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų.
2.3.2.7. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Marijampolės sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.8. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Druskininkų sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.9. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Vilniaus m. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.10. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Birštono sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.11. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Alytaus m. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.12. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2004 2020 Vykdoma Iki 2015-01-01 parengta ir patvirtinta 11 specialiųjų kultūros paveldo vietovių apsaugos planų, kurių organizatorius buvo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - KPD). Šiais planais yra nustatytos kultūros paveldo vietovių ir jų apsaugos zonų ribos bei veiklos plėtojimo kultūros paveldo vietovėse ir jų apsaugos zonose paveldosaugos reikalavimai. 2015 m. rengiami šių kultūros paveldo vietovių apsaugos specialieji planai (KPD organizuojami): 1. Vilniaus senamiesčio 2. Telšių senamiesčio 3. Rusnės miesto dalies, vad. Skirvytėle 4. Šilutės miesto istorinės dalies 5. Rusnės miesto istorinės dalies 6. Klaipėdos senamiesčio 7. Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu 8. Palangos miesto istorinės dalies 9-13. Kuršių nerijoje , esančių kultūros paveldo vietovių 14. Trakų senamiesčio 15. Kėdainių senamiesčio 16. Zarasų miesto istorinės dalies 17. Vingio parko
2.3.2.13. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.14. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Jurbarko r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.15. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Šiaulių r. sav. 2004 2020 Vykdoma Parengtas Bubių piliakalnio specialusis planas.
2.3.2.16. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Širvintų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.17. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Šilutės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.18. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Šilalės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.19. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Švenčionių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti -
2.3.2.20. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Šalčininkų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.21. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Šakių r. sav. 2004 2020 Įgyvendinta Patvirtinta Kudirkos Naumiesčio urbanistikos paminklo sklypų projektas ir Šakių r. Griškabūdžio urbanistikos komplekso sklypų projektas
2.3.2.22. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Utenos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti -
2.3.2.23. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Ukmergės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.24. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Trakų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.25. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Telšių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti -
2.3.2.26. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Tauragės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.27. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Skuodo r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.28. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Rietavo sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.29. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Rokiškio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.30. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Raseinių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.31. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Radviliškio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.32. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Prienų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti -
2.3.2.33. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Plungės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti -
2.3.2.34. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Pasvalio r. sav. 2004 2020 Vykdoma Parengta Pasvalio rajono savivaldybs kultūros paveldo tinklų schema, Pasvalio miesto istorinės dalies specialusis planas.
2.3.2.35. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Panevėžio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.36. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Pakruojo r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.37. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Pagėgių sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.38. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Molėtų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.39. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Mažeikių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.40. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Lazdijų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.41. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kazlų Rūdos sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.42. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kupiškio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.43. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kretingos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.44. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Klaipėdos r. sav. 2004 2020 Vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės stareginio veiklos plano 2015-2017 m. 7 programoje priemonei 5.1.13. " Priekulės m. istorinio centro tvarkymo plano rengimas" 2016 m. iš Savivaldybės biudžeto numatyta skirti 57,9 tūkst. Eurų. Prėmus sprendimą dėl Priekulės m. istorinio centro valstybės ar savivaldybės saugomu kultūros paveldo objektu, bus organizuojamas šio objekto specialiojo teritorijos planavimo dokumento - vietovės ir jo apsaugos zonos tvarkymo planas.
2.3.2.45. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kelmės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.46. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kėdainių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.47. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kauno r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti Negauta lėšų specialiesiems kultūros paveldo vietovių planams rengti
2.3.2.48. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kaišiadorių r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.49. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Kalvarijos sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.50. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Joniškio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.51. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Jonavos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.52. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Ignalinos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.53. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Zarasų r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.54. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Elektrėnų sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.55. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Vilniaus r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.56. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Vilkaviškio r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.57. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Varėnos r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.58. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Biržų r. sav. 2004 2020 Vykdoma Parengta Biržų rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, Astravo dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 854, buvęs kodas G260K) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas, rengiamas Biržų pilies (G246KP) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.
2.3.2.59. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Anykščių r. sav. 2004 2020 Vykdoma Anykščių miesto istorinės dalies (unikalus kodas 17071) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas
2.3.2.60. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Alytaus r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti Bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai
2.3.2.61. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Akmenės r. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.2.62. (34.) Parengti specialiuosius kultūros paveldo vietovių apsaugos planus Bus rengiani specialieji kultūros paveldo vietovių apsaugos planai, juose bus nustatyti kultūros vertybių apsaugos ir naudojimo reikalavimai Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, savivaldybės Visagino m. sav. 2004 2020 Nepradėta vykdyti
2.3.3. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetusKultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės20032006 Nepradėta vykdyti 2004-12-17 komisijos posėdyje dėl programų formavimo Kultūros vertybiu apsaugos departamentas (KVAD) pateikė pasiūlymus, pagal kuriuos priimti sprendimai (Nr. 35, 95, 102, 103), kuriuose formuojama valstybės valdymo institucijų ir savivaldybių institucijų programų rengimo strategija ir politika. KVAD vykdytos tikslinės programos: "Dvarai", "Vilniaus senamiestis", "Vietos ir vietovės", "Archeologiniai objektai", "Kapinės ir memorialinės vietos".
2.3.3.1. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Valstybinis turizmo departamentas prei Ūkio ministerijos 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.2. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.3. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.4. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Jurbarko r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.5. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Šiaulių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.6. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Širvintų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.7. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Šilutės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.8. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Šilalės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.9. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Švenčionių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti -
2.3.3.10. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Šalčininkų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.11. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Šakių r. sav. 2003 2006 Įgyvendinta Sudargo piliakalnių komplekso apsaugos techninių priemonių įrengimas
2.3.3.12. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Utenos r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti -
2.3.3.13. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Ukmergės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.14. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Trakų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.15. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Telšių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti -
2.3.3.16. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Tauragės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.17. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Skuodo r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.18. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Rietavo sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.19. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Rokiškio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.20. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Raseinių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.21. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Radviliškio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.22. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Prienų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti -
2.3.3.23. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Plungės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti -
2.3.3.24. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Pasvalio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti Nepradėta vykdyti
2.3.3.25. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Panevėžio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.26. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Pakruojo r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.27. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Pagėgių sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.28. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Molėtų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.29. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Mažeikių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.30. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Lazdijų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.31. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kazlų Rūdos sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.32. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kupiškio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.33. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kretingos r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.34. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Klaipėdos r. sav. 2003 2006 Įgyvendinta Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr. T11-547 patvirtintą Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų programos rėmimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, kasmet rengiama Klaipėdos rajono senųjų kapinių tvarkymo darbų programa.
2.3.3.35. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kelmės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.36. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kėdainių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.37. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kauno r. sav. 2003 2006 Įgyvendinta Įvykdyta iš dalies įtraukta į Kultūros paveldo registrą 2014-01-07 Kačiūniškės dvaro svirnas ( kodas 37100), 2014-01-27 Vandžiogalos žydų senosios kapinės (2732) ir žydų žudynių ir užkasimo vieta (2079). Bus įgyvendintos priemonės priemonės, numatytos Kauno rajono bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių plano 4 punkte " Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir naudojimas"
2.3.3.38. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kaišiadorių r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.39. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kalvarijos sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.40. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Joniškio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.41. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Jonavos r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.42. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Ignalinos r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.43. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Zarasų r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.44. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Elektrėnų sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.45. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Vilniaus r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.46. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Vilkaviškio r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.47. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Varėnos r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.48. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Biržų r. sav. 2003 2006 Neįgyvendinta -
2.3.3.49. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Anykščių r. sav. 2003 2006 Vykdoma Vykdoma
2.3.3.50. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Alytaus r. sav. 2003 2006 Įgyvendinta Bus rengiami kultūros paveldo objektų tvarkymo programų projektai pagal nustatytus vertinimo kriterijus
2.3.3.51. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Akmenės r. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.52. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Visagino m. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.53. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Šiaulių m. sav. 2003 2006 Įgyvendinta Parengta kultūros paveldo objektų apskaita
2.3.3.54. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Panevėžio m. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.55. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Palangos m. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti Informacijos nėra
2.3.3.56. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Neringos sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.57. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Klaipėdos m. sav. 2003 2006 Vykdoma Veikia Kultūros paveldo departamento prie LR KM duomenų bazė. 2007-2008 m. buvo parengta, patvirtinta ir vykdoma Senamiesčio atgaivinimo ir paveldo objektų išsaugojimo programa. 2015 m. duomenys - užbaigtas rengiamos Klaipėdos m. paveldo apsaugos strategijos I etapas.
2.3.3.58. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Kauno m. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.59. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Marijampolės sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.60. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Druskininkų sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.61. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Vilniaus m. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.62. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Birštono sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.3.63. (35.) Parengti kultūros paveldo objektų tvarkymo tikslines programas pagal kultūros vertybių apsaugos prioritetus bus parengtos tikslinės kultūros paminklų ir vertybių tyrimo, apskaitos, informacijos kaupimo, propagavimo, tvarkymo ir kitokių saugojimo (užsakomųjų) darbų programos. Bus rengiami programų projektai pagal nustatytuosius vertinimo kriterijus ir prioritetus Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės Alytaus m. sav. 2003 2006 Nepradėta vykdyti
2.3.4. (36.) Naudoti kultūros paveldą kultūriniam turizmui plėtoti ir rengti paveldo objektų pritaikymo investicinius projektusbus rengiamos paraiškos gauti ES struktūrinių fondų paramą, siekiant kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui, visų pirma tuos, kurie nurodyti Regionų kultūros plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr.1282 (Žin., 2002, Nr. 82-3521)Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos20042010 Nepradėta vykdyti
2.3.4.1. (36.) Naudoti kultūros paveldą kultūriniam turizmui plėtoti ir rengti paveldo objektų pritaikymo investicinius projektus bus rengiamos paraiškos gauti ES struktūrinių fondų paramą, siekiant kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui, visų pirma tuos, kurie nurodyti Regionų kultūros plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr.1282 (Žin., 2002, Nr. 82-3521) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinis turizmo departamentas prei Ūkio ministerijos 2004 2010 Nepradėta vykdyti
2.3.4.2. (36.) Naudoti kultūros paveldą kultūriniam turizmui plėtoti ir rengti paveldo objektų pritaikymo investicinius projektus bus rengiamos paraiškos gauti ES struktūrinių fondų paramą, siekiant kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui, visų pirma tuos, kurie nurodyti Regionų kultūros plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr.1282 (Žin., 2002, Nr. 82-3521) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2004 2010 Nepradėta vykdyti
2.3.4.3. (36.) Naudoti kultūros paveldą kultūriniam turizmui plėtoti ir rengti paveldo objektų pritaikymo investicinius projektus bus rengiamos paraiškos gauti ES struktūrinių fondų paramą, siekiant kultūros paveldo objektus pritaikyti turizmui, visų pirma tuos, kurie nurodyti Regionų kultūros plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr.1282 (Žin., 2002, Nr. 82-3521) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2004 2010 Nepradėta vykdyti
2.3.5. (37.) Organizuoti Lietuvos kultūrai svarbaus paveldo užsienyje tyrimą, paiešką ir išsaugojimą ir prisidėti prie šių darbųbus įgyvendinamos reikšmingų valstybės raidai, istorijai ir kultūrai teritorinių struktūrų, objektų, galinčių skatinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis kultūros, turizmo srityse, išlaikymo priemonėsValstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos20032020 Nepradėta vykdyti 2004-11-19 sprendimas Nr. 106 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo užsienyje globos politikos gairių“.2003-2004 m 2004-11-19 sprendimas Nr. 106 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo užsienyje globos politikos gairių“. 2003-2004 m. organizuoti išvažiuojamieji posėdžiai į Baltarusiją, bei Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritį. Šios priemonės vykdymui Kultūros ministro 2004-05-12 įsakymu Nr.ĮV-115 įkurtas Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyrius, kuriam pavesta ir ši funkcija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-10-30 nutarimu Nr.1354 priimta “Lietuvos kultūros vertybių, esančių užsienyje, paieškos ir integravimo į Lietuvos visuomeninį gyvenimą koncepcija”.
2.3.5.1. (37.) Organizuoti Lietuvos kultūrai svarbaus paveldo užsienyje tyrimą, paiešką ir išsaugojimą ir prisidėti prie šių darbų bus įgyvendinamos reikšmingų valstybės raidai, istorijai ir kultūrai teritorinių struktūrų, objektų, galinčių skatinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis kultūros, turizmo srityse, išlaikymo priemonės Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2003 2020 Vykdoma 2014 m. iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirtas dalinis finansavimas Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietų paieškos ir tvarkymo projektui „Misija - Sibiras'14“.
2.3.5.2. (37.) Organizuoti Lietuvos kultūrai svarbaus paveldo užsienyje tyrimą, paiešką ir išsaugojimą ir prisidėti prie šių darbų bus įgyvendinamos reikšmingų valstybės raidai, istorijai ir kultūrai teritorinių struktūrų, objektų, galinčių skatinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis kultūros, turizmo srityse, išlaikymo priemonės Valstybinė kultūros paveldo komisija, Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2003 2020 Nepradėta vykdyti
3. Bioprodukcinio ūkio teritorijos
3.1. Žemės ūkio teritorijos
3.1.1. (38.) Baigti rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus likusiai neprivatizuotai teritorijai kaimo vietovėse ir įregistruoti visą laisvą valstybinę žemę Nauja priemonėužbaigus atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, reikės įregistruoti likusius laisvos valstybinės žemės sklypus, kurie toliau bus parduodami ir nuomojami pagal galiojančius teisės aktusNacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos20032015 Vykdoma
3.1.1.1. (38.) Baigti rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus likusiai neprivatizuotai teritorijai kaimo vietovėse ir įregistruoti visą laisvą valstybinę žemę Nauja priemonė užbaigus atkurti piliečių nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, reikės įregistruoti likusius laisvos valstybinės žemės sklypus, kurie toliau bus parduodami ir nuomojami pagal galiojančius teisės aktus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2003 2015 Vykdoma
3.1.2. (39.) Sukurti ir įdiegti žemės informacinę sistemąbus parengti skaitmeniniai žemėlapiai, apibūdinantys žemės ūkio naudmenų dirvožemio savybes, melioruotus plotus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ūkių žemėnaudų ribas, žemės našumą ir vertęNacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos20032010 Nepradėta vykdyti
3.1.2.1. (39.) Sukurti ir įdiegti žemės informacinę sistemą bus parengti skaitmeniniai žemėlapiai, apibūdinantys žemės ūkio naudmenų dirvožemio savybes, melioruotus plotus, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ūkių žemėnaudų ribas, žemės našumą ir vertę Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2003 2010 Vykdoma LRV 2005-02-07 nutarimu Nr. 134 skirtos lėšos Žemės informacinės sistemos kūrimui.
3.1.3. (40.) Parengti ir įgyvendinti 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų naudojimo kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto investicines priemonesbus sudarytos sąlygos ES struktūrinių fondų lėšas naudoti Lietuvos žemės ūkiui modernizuoti, ūkių ir įmonių konkurencingumui didinti, žemės ūkio ir maisto produktų kokybei gerinti, darbo vietoms kurti, kaimo infrastruktūrai plėtotiŽemės ūkio ministerija, Finansų ministerija20042006 Įgyvendinta Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento ketvirtame prioritete ,,Kaimo plėtra ir žuvininkystė“ numatytos septynios kaimo plėtros priemonės: „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimo bei rinkodaros gerinimas“, „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“, „Miškų ūkis“, „Leader + pobūdžio priemonė“ bei „Mokymas”. Per šias 7 investicines priemones 2004-2006 metais Lietuvos žemdirbiams ir perdirbėjams iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo orientavimo skyriaus numatyta 663 mln. Lt. Paraiškos paramai gauti buvo renkamos nuo 2004 m. rugpjūčio 10 d. iki gruodžio 10 d. pagal 10 priemonių. Iš viso gauta 883 paraiškos, prašyta paramos už 336 mln. Lt.
3.1.3.1. (40.) Parengti ir įgyvendinti 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų naudojimo kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto investicines priemones bus sudarytos sąlygos ES struktūrinių fondų lėšas naudoti Lietuvos žemės ūkiui modernizuoti, ūkių ir įmonių konkurencingumui didinti, žemės ūkio ir maisto produktų kokybei gerinti, darbo vietoms kurti, kaimo infrastruktūrai plėtoti Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija Lietuvos Respublikos finansu ministerija 2004 2006 Nepradėta vykdyti
3.1.3.2. (40.) Parengti ir įgyvendinti 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų naudojimo kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto investicines priemones bus sudarytos sąlygos ES struktūrinių fondų lėšas naudoti Lietuvos žemės ūkiui modernizuoti, ūkių ir įmonių konkurencingumui didinti, žemės ūkio ir maisto produktų kokybei gerinti, darbo vietoms kurti, kaimo infrastruktūrai plėtoti Žemės ūkio ministerija, Finansų ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2004 2006 Įgyvendinta
3.1.4. (41.) Parengti ir įgyvendinti kaimo plėtros 2004–2006 metų planą bus sudarytos sąlygos ES struktūrinių fondų lėšas naudoti Lietuvos kaimo žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti – sudaryti galimybei gauti pajamų iš alternatyvios žemės ūkiui veiklos ir gamybos ekstensyvinimo, taip pat kaimo regionų plėtros netolygumams šalintiŽemės ūkio ministerija20042006 Nepradėta vykdyti
3.1.4.1. (41.) Parengti ir įgyvendinti kaimo plėtros 2004–2006 metų planą bus sudarytos sąlygos ES struktūrinių fondų lėšas naudoti Lietuvos kaimo žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti – sudaryti galimybei gauti pajamų iš alternatyvios žemės ūkiui veiklos ir gamybos ekstensyvinimo, taip pat kaimo regionų plėtros netolygumams šalinti Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2004 2006 Įgyvendinta
3.1.5. (42.) Parengti rajonų savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemasrengiamose schemose bus nustatytos teritorijos, kuriose tikslinga įveisti miškusNacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos20032006 Įgyvendinta Iki 2005 m. parengtos ir patvirtintos Kaišiadorių, Ignalinos, Utenos, Lazdijų, Druskininkų, Pagėgių, Elektrėnų, Joniškio, Pakruojo, Trakų, Plungės, Telšių, Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Skuodo, Širvintų, Alytaus, Varėnos, Šilutės rajonų savivaldybių ir Rietavo savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos. 2005 metais buvo rengiamos Molėtų, Kelmės, Zarasų, Anykščių, Šilalės, Vilkaviškio, Pasvalio rajonų savivaldybių miškų išdėstymo žemėtvarkos schemos.
3.1.5.1. (42.) Parengti rajonų savivaldybių teritorijų miškų išdėstymo žemėtvarkos schemas rengiamose schemose bus nustatytos teritorijos, kuriose tikslinga įveisti miškus Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2003 2006 Nepradėta vykdyti
3.1.6. (43.) Parengti savivaldybių teritorijų žemėtvarkos schemasbus parengti specialieji rajonų savivaldybių teritorijų planai, kurių pagrindu zonuojamos rajonų savivaldybių teritorijos pagal vietovės gamtines ir ūkines sąlygas, geriausiai atitinkančias ūkinės veiklos kryptis ir ūkinės veiklos intensyvumą, taip pat numatyta keisti žemės naudmenų sudėtįNacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos20032008 Nepradėta vykdyti
3.1.6.1. (43.) Parengti savivaldybių teritorijų žemėtvarkos schemas bus parengti specialieji rajonų savivaldybių teritorijų planai, kurių pagrindu zonuojamos rajonų savivaldybių teritorijos pagal vietovės gamtines ir ūkines sąlygas, geriausiai atitinkančias ūkinės veiklos kryptis ir ūkinės veiklos intensyvumą, taip pat numatyta keisti žemės naudmenų sudėtį Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2003 2008 Vykdoma Parengtos perspektyvinio žemės naudojimo ir žemės dangos schemos Joniškio, Šakių, Jonavos, Ukmergės, Lazdijų, Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Kelmės, Kėdainių, Utenos, Molėtų, Švenčionių, Vilniaus, Trakų, Kaišiadorių, Šalčininkų, Anykščių, Ignalinos, Panevėžio, Šilutės, Varėnos, Telšių rajonų ir Elektrėnų savivaldybės teritorijoms.
3.1.6.2. (43.) Parengti savivaldybių teritorijų žemėtvarkos schemas bus parengti specialieji rajonų savivaldybių teritorijų planai, kurių pagrindu zonuojamos rajonų savivaldybių teritorijos pagal vietovės gamtines ir ūkines sąlygas, geriausiai atitinkančias ūkinės veiklos kryptis ir ūkinės veiklos intensyvumą, taip pat numatyta keisti žemės naudmenų sudėtį Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, apskričių viršininkų administracijos Alytaus m. sav. 2003 2008 Nepradėta vykdyti
3.2. Miškininkystės plėtra ir miškų teritorijų naudojimas
3.2.1. (44.) Didinti miškingumąįgyvendinant Miškingumo didinimo programą, patvirtintą aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 616/471 (Žin., 2003, Nr. 1-10), bus padidintas Lietuvos miškingumas (atsakingos institucijos, terminai ir lėšos numatytos programoje)Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija20042020 Vykdoma
3.2.1.1. (44.) Didinti miškingumą įgyvendinant Miškingumo didinimo programą, patvirtintą aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 616/471 (Žin., 2003, Nr. 1-10), bus padidintas Lietuvos miškingumas (atsakingos institucijos, terminai ir lėšos numatytos programoje) Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2004 2020 Nepradėta vykdyti
3.2.2. (45.) Didinti biologinę įvairovę miškuose bus inventorizuotos kertinės miško buveinės, parengti jų tvarkymo reglamentaiAplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Generalinė miškų urėdija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, nacionalinių parkų direkcijos20032005 Vykdoma Baigta kertinių miško buveinių ininventorizacija Lietuvos miškuose (VMT) 2003 ir 2004 metais visų miškų urėdijų paskirti darbuotojai, dalyvavę specialioje mokymų programoje ir išlaikę egzaminus, įgiję kertinių miško buveinių (toliau – KMB) inventorizuotojo kvalifikaciją, atliko KMB inventorizaciją valstybiniuose miškuose. Miškų urėdijos, suderinusios su jų teritorijose esančiomis valstybinių parkų direkcijomis, pateikė inventorizuotų KMB valstybiniuose miškuose sąrašus Valstybiniam miškotvarkos institutui – pagrindinei projektą vykdančiai institucijai, atsakingai už KMB duomenų rinkimą, tvarkymą bei KMB duomenų bazės rinkimą. Valstybinis miškotvarkos institutas tikslina pateiktus KMB sąrašus, rengia kiekvienos miškų urėdijos KMB ataskaitas ir teikia Aplinkos ministerijos Miškų departamentui.
3.2.2.1. (45.) Didinti biologinę įvairovę miškuose bus inventorizuotos kertinės miško buveinės, parengti jų tvarkymo reglamentai Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Generalinė miškų urėdija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, nacionalinių parkų direkcijos Valstybinė miškų tarnyba 2003 2005 Įgyvendinta Inventorizacija atlikta 2 mln. ha teritorijoje. Aprašyta ir kartografuota 8902 buveinės apimančios 26428 ha plotą. Parengta Kertinių miško buveinių inventorizacijos Lietuvoje 2001-2005 m. ataskaita, kuri pristatyta baigiamajame seminare 2005 m. birželio 29 d.
3.2.2.2. (45.) Didinti biologinę įvairovę miškuose bus inventorizuotos kertinės miško buveinės, parengti jų tvarkymo reglamentai Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Generalinė miškų urėdija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, nacionalinių parkų direkcijos Generalinė miškų urėdija 2003 2005 Vykdoma Lietuvoje kertinių miško buveinių inventorizaciją pradėjo bendra Švedijos ir Lietuvos specialistų darbo grupė 2001 m. Inventorizacija atlikta 2002-2004 m. 2013 m buvo pakartotinai vertintos kertinės miško buveinės ir potencialios kertinės miško buveinės. Naujų kertinių miško buveinių išskyrimą VĮ miškų urėdijos derina su Valstybine miškų tarnyba. Valstybinė miškų tarnyba kertines miško buveines pažymi ir Miškų kadastro žemėlapiuose. Generalinė miškų urėdija neturi teisinio pagrindo rengti kertinių miško buveinių teisinio reglamentavimo dokumentų.
3.2.2.3. (45.) Didinti biologinę įvairovę miškuose bus inventorizuotos kertinės miško buveinės, parengti jų tvarkymo reglamentai Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Generalinė miškų urėdija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, nacionalinių parkų direkcijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2005 Nepradėta vykdyti
3.2.3. (46.) Parengti ilgalaikes miško išteklių naudojimo prognozesbus parengtos ilgalaikės miško išteklių naudojimo prognozės, atsižvelgiant į miškingumo plėtros, saugomų teritorijų steigimo poreikį. Prognozės padės ištirti galimybes aprūpinti medienos pramonę ir gyventojus medienaAplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba20032006 Vykdoma Parengtas mokslinis tiriamasis darbas, teikiantis ilgalaikes miško išteklių naudojimo prognozes, atsižvelgiant į miškingumo plėtrą, saugomų teritorijų steigimo poreikį (VMT)
3.2.3.1. (46.) Parengti ilgalaikes miško išteklių naudojimo prognozes bus parengtos ilgalaikės miško išteklių naudojimo prognozės, atsižvelgiant į miškingumo plėtros, saugomų teritorijų steigimo poreikį. Prognozės padės ištirti galimybes aprūpinti medienos pramonę ir gyventojus mediena Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba Valstybinė miškų tarnyba 2003 2006 Įgyvendinta Panaudojant visos šalies 1998-2002 nacionalinės miškų inventorizacijos duomenis, buvo apskaičiuotos pagrindinio naudojimo apimtys 2003-2012 m. pagal apskritis atskirai valstybiniams, privatiems ir rezervuotiems nuosavybės teisės atkūrimui miškams. Gauti rezultatai (Lietuvos miškų statistika. NMI 2002. Nacionalinė miškų inventorizacija atrankiniu metodu, priedas Nr. 2, Valstybinė miškotvarkos tarnyba, Kaunas, 116 p.) leido detalizuoti bei patikslinti šio laikotarpio prognozes, nustatytas 2001-2100 m.
4. Rekreacinės teritorijos
4.1. Rekreacinės teritorijos
4.1.1. (47.) Rengti turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijasbus parengtos prioritetinių turizmo (rekreacinių) arealų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (Žin., 2002, Nr.110-4852) ir Bendrajame programavimo dokumente, viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimo teritorinės galimybių studijosŪkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos20032007 Vykdoma
4.1.1.1. (47.) Rengti turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijas bus parengtos prioritetinių turizmo (rekreacinių) arealų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (Žin., 2002, Nr.110-4852) ir Bendrajame programavimo dokumente, viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimo teritorinės galimybių studijos Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinis turizmo departamentas prei Ūkio ministerijos 2003 2007 Nepradėta vykdyti
4.1.1.2. (47.) Rengti turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijas bus parengtos prioritetinių turizmo (rekreacinių) arealų, nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (Žin., 2002, Nr.110-4852) ir Bendrajame programavimo dokumente, viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimo teritorinės galimybių studijos Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2003 2007 Nepradėta vykdyti
4.1.2. (48.) Parengti turizmo infrastruktūros investicinius projektus, kuriuos būtų galima finansuoti iš ES struktūrinių fondųbus parengti viešosios turizmo infrastruktūros, skatinančios privačias investicijas ir padedančios spręsti sezoniškumo ir užimtumo problemas kurortuose ir didelį rekreacinį potencialą turinčiuose regionuose, investiciniai projektaiŪkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos 20042007 Nepradėta vykdyti
4.1.2.1. (48.) Parengti turizmo infrastruktūros investicinius projektus, kuriuos būtų galima finansuoti iš ES struktūrinių fondų bus parengti viešosios turizmo infrastruktūros, skatinančios privačias investicijas ir padedančios spręsti sezoniškumo ir užimtumo problemas kurortuose ir didelį rekreacinį potencialą turinčiuose regionuose, investiciniai projektai Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinis turizmo departamentas prei Ūkio ministerijos 2004 2007 Nepradėta vykdyti
4.1.2.2. (48.) Parengti turizmo infrastruktūros investicinius projektus, kuriuos būtų galima finansuoti iš ES struktūrinių fondų bus parengti viešosios turizmo infrastruktūros, skatinančios privačias investicijas ir padedančios spręsti sezoniškumo ir užimtumo problemas kurortuose ir didelį rekreacinį potencialą turinčiuose regionuose, investiciniai projektai Ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2004 2007 Nepradėta vykdyti
4.1.3. (49.) Organizuoti valstybiniuose parkuose pažintinių trasų (žiedų) įrengimąbus įrengti numatyti reprezentaciniai valstybinių parkų žiedai Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos regionuose: Aukštaitijos parkų žiedas, Dzūkijos parkų žiedas, Žemaitijos parkų žiedas, Suvalkijos parkų žiedas, Pajūrio parkų žiedas ir Vidurio Lietuvos parkų žiedasValstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos20032020 Nepradėta vykdyti
4.1.3.1. (49.) Organizuoti valstybiniuose parkuose pažintinių trasų (žiedų) įrengimą bus įrengti numatyti reprezentaciniai valstybinių parkų žiedai Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos regionuose: Aukštaitijos parkų žiedas, Dzūkijos parkų žiedas, Žemaitijos parkų žiedas, Suvalkijos parkų žiedas, Pajūrio parkų žiedas ir Vidurio Lietuvos parkų žiedas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinis turizmo departamentas prei Ūkio ministerijos 2003 2020 Nepradėta vykdyti
4.1.3.2. (49.) Organizuoti valstybiniuose parkuose pažintinių trasų (žiedų) įrengimą bus įrengti numatyti reprezentaciniai valstybinių parkų žiedai Aukštaitijos, Dzūkijos ir Žemaitijos regionuose: Aukštaitijos parkų žiedas, Dzūkijos parkų žiedas, Žemaitijos parkų žiedas, Suvalkijos parkų žiedas, Pajūrio parkų žiedas ir Vidurio Lietuvos parkų žiedas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2020 Vykdoma Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" priemonę, valstybiniuose parkuose šalia nustatytų parkų žiedų (trasų) sutvarkė ir pritaikė lankymui 25 gamtos ir kultūros paveldo vertybes, 2 dvaro parkus (Vainežerio ir Salantų), įrengė 27 lankytojų centrus, 10 apžvalgos bokštų (Anykščių RP, Metelių RP, Veisiejų RP, Kauno marių RP, Ventos RP, Salantų RP, Krekenavos RP, Tytuvėnų RP, Dzūkijos NP, Žemaitijos NP), 7 pažintinius takus. Visuose valstybiniuose parkuose, išskyrus Metelių RP, įrengtos lauko informacinės sistemos (informaciniai stendai, nuorodos, krypties rodyklės, atokvėpio vietos, apžvalgos aikštelės, kita infrastruktūra lankytojams (pavėsinės, stalai, suolai).
4.1.4. (50.) Sukurti rekreacinės-informa-cinės infrastruktūros sistemą valstybiniuose parkuosebus įgyvendintos rekreacinės infrastruktūros formavimo priemonės – įrengti kempingai, stovyklavietės, pažintiniai takai, informacijos stendai, nuorodos link lankytinų objektųValstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos20032020 Vykdoma 2003 m. prasidėtas Phare programos projekto įgyvendinimas (buvo renkami ir sisteminami Lietuvos ir užsienio šalių informacinės sistemos pavyzdžiai), parengta paraiška finansavimui iš ES struktūrinių fondų 2004-2006 m. Informacinės sistemos įrengimui 4 valstybiniuose parkuose. Parengta paraiška finansavimui iš ES struktūrinių fondų 2004-2006 m. 8 lankytojų centrų rekonstrukcijos techniniams projektams parengti ir 4 projektų įgyvendinimui.
4.1.4.1. (50.) Sukurti rekreacinės-informa-cinės infrastruktūros sistemą valstybiniuose parkuose bus įgyvendintos rekreacinės infrastruktūros formavimo priemonės – įrengti kempingai, stovyklavietės, pažintiniai takai, informacijos stendai, nuorodos link lankytinų objektų Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinis turizmo departamentas prei Ūkio ministerijos 2003 2020 Nepradėta vykdyti
4.1.4.2. (50.) Sukurti rekreacinės-informa-cinės infrastruktūros sistemą valstybiniuose parkuose bus įgyvendintos rekreacinės infrastruktūros formavimo priemonės – įrengti kempingai, stovyklavietės, pažintiniai takai, informacijos stendai, nuorodos link lankytinų objektų Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2020 Vykdoma Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" ir „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ priemones, visuose nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, išskyrus Metelių regioninį parką, įrengė lauko informacines sistemas (jos elementai - nuorodos link lankytinų objektų, krypties rodyklės, riboženkliai, atokvėpio vietos, informaciniai stendai, pavėsinės , suolai, apžvalgos bokšteliai, atokvėpio aikštelės). Įrengti kempingai Kurtuvėnų RP, Aukštaitijos NP (Palūšėje), 55 stovyklavietės, 64 pažintiniai takai
4.1.5. (50.) Sukurti rekreacinės-informa-cinės infrastruktūros sistemą valstybiniuose parkuosevisuose valstybiniuose parkuose bus įsteigti lankytojų (informacijos) centrai: parengta ir įgyvendinta 16 lankytojų (informacijos) centrų projektų (pastatų statyba, rekonstravimas)Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos20032010 Nepradėta vykdyti
4.1.5.1. (50.) Sukurti rekreacinės-informa-cinės infrastruktūros sistemą valstybiniuose parkuose visuose valstybiniuose parkuose bus įsteigti lankytojų (informacijos) centrai: parengta ir įgyvendinta 16 lankytojų (informacijos) centrų projektų (pastatų statyba, rekonstravimas) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2003 2010 Įgyvendinta Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" priemonę ir valstybės biudžeto lėšomis įrengė šiuos lankytojų centrus: Kamanų Rz, Žuvinto biosferos Rz, Aukštaitijos, Dzūkijos (Merkinėje) nacionaliniuose parkuose, Anykščių , Asvejos , Aukštadvario, Biržų, Gražutės, Kauno marių, Krekenavos, Neries, Pajūrio, Sartų, Tytuvėnų, Varnių regioniniuose parkuose.
4.1.6. (51.) Plėtoti gydomąją (sanatorinę) rekreacijąbus parengta kurortinį potencialą turinčių vietovių plėtros programa, atsižvelgiant į Anykščių, Aukštadvario, Juodkrantės, Likėnų, Salantų, Smalininkų, Zarasų kurortologinį potencialą, gydomuosius ir rekreacinius ištekliusSveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamentas, savivaldybės, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija20052010 Nepradėta vykdyti
4.1.6.1. (51.) Plėtoti gydomąją (sanatorinę) rekreaciją bus parengta kurortinį potencialą turinčių vietovių plėtros programa, atsižvelgiant į Anykščių, Aukštadvario, Juodkrantės, Likėnų, Salantų, Smalininkų, Zarasų kurortologinį potencialą, gydomuosius ir rekreacinius išteklius Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamentas, savivaldybės, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2005 2010 Nepradėta vykdyti
4.1.6.2. (51.) Plėtoti gydomąją (sanatorinę) rekreaciją bus parengta kurortinį potencialą turinčių vietovių plėtros programa, atsižvelgiant į Anykščių, Aukštadvario, Juodkrantės, Likėnų, Salantų, Smalininkų, Zarasų kurortologinį potencialą, gydomuosius ir rekreacinius išteklius Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamentas, savivaldybės, Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2005 2010 Nepradėta vykdyti
5. Techninė infrastruktūra
5.1. Transportas (Automobilių keliai)
5.1.1. (52.) Vykdyti darbus transeuropinio Rytų–Vakarų IX B transporto koridoriaus šakoje Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Kijevas E85/E28nutiesti Klaipėdos pietinis ir šiaurinis išvažiavimai iš jūrų uosto. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsKlaipėdos miesto savivaldybė20032010 Vykdoma
5.1.1.1. (52.) Vykdyti darbus transeuropinio Rytų–Vakarų IX B transporto koridoriaus šakoje Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Kijevas E85/E28 nutiesti Klaipėdos pietinis ir šiaurinis išvažiavimai iš jūrų uosto. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Klaipėdos miesto savivaldybė Klaipėdos m. sav. 2003 2010 Vykdoma Šiaurinis išvažiavimas nutiestas. Pietinio išvažiavimo detaliojo plano rengimas kartojamas, koreguojamas techninis projektas (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-06-25 panaikino detaliojo plano galiojimą). 2015 m. duomenys - patvirtintas Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus detalusis planas. Tikslinamas techninis projektas pagal 2015 m. išduotas naujas sąlygas.
5.1.2. (52.) Vykdyti darbus transeuropinio Rytų–Vakarų IX B transporto koridoriaus šakoje Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Kijevas E85/E28nutiestas Vilniaus pietinis greitkelis (gatvių rekonstravimas). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsVilniaus miesto savivaldybė20032010 Nepradėta vykdyti
5.1.2.1. (52.) Vykdyti darbus transeuropinio Rytų–Vakarų IX B transporto koridoriaus šakoje Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Kijevas E85/E28 nutiestas Vilniaus pietinis greitkelis (gatvių rekonstravimas). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus m. sav. 2003 2010 Nepradėta vykdyti
5.1.3. (52.) Vykdyti darbus transeuropinio Rytų–Vakarų IX B transporto koridoriaus šakoje Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Kijevas E85/E28modernizuotas kelias A1 Vilnius–Kaunas, nutiestas pietinis Vilniaus aplinkkelis Paneriai–Rudamina–Skaidiškės (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 20032010 Vykdoma 2004 m. atiduota naudoti 16,5 km rekonstruoto kelio ruožo.
5.1.3.1. (52.) Vykdyti darbus transeuropinio Rytų–Vakarų IX B transporto koridoriaus šakoje Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Kijevas E85/E28 modernizuotas kelias A1 Vilnius–Kaunas, nutiestas pietinis Vilniaus aplinkkelis Paneriai–Rudamina–Skaidiškės (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Vykdoma Modernizuojamas kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas Vilnius-Kaunas, įgyvendintas projektas ,,Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“.
5.1.4. (53.) Vykdyti darbus transeuropiniame I transporto koridoriuje Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha E67 („Via Baltica“)bus didinami šiaurės–pietų krypties automagistralės „Via Baltica“ pajėgumai, nutiesta Kauno vakarinio aplinkkelio antroji juosta (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Vykdoma 2003 m. atiduota naudoti Kauno vakarinio aplinkkelio antroji juosta. 2004 m. pradėta kelio Panevėžys-Pasvalys 9,6–14,0, 32,89-38,7 km ruožų rekonstrukcija.
5.1.4.1. (53.) Vykdyti darbus transeuropiniame I transporto koridoriuje Helsinkis–Talinas–Ryga–Panevėžys–Kaunas–Varšuva–Vroclavas–Praha E67 („Via Baltica“) bus didinami šiaurės–pietų krypties automagistralės „Via Baltica“ pajėgumai, nutiesta Kauno vakarinio aplinkkelio antroji juosta (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Vykdoma Rekonstruojami magistralinių kelių A5, A8, A17 ir A10 ruožai.
5.1.5. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85nutiestas Vilniaus vakarinis greitkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsVilniaus miesto savivaldybė20032020 Nepradėta vykdyti
5.1.5.1. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85 nutiestas Vilniaus vakarinis greitkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus m. sav. 2003 2020 Nepradėta vykdyti
5.1.6. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85rekonstruotos kelio Šiauliai–Panevėžys atkarpos. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032020 Vykdoma 2004 m. buvo rengiamas kelio ruožo Šiauliai -Radviliškis specialusis planas.
5.1.6.1. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85 rekonstruotos kelio Šiauliai–Panevėžys atkarpos. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2020 Vykdoma Buvo rekonstruoti kelio A9 Panevėžys-Šiauliai ruožai, nutiestas Kairių aplinkkelis.
5.1.7. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85nutiestas Kuršėnų šiaurės–vakarų aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Nepradėta vykdyti
5.1.7.1. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85 nutiestas Kuršėnų šiaurės–vakarų aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Nepradėta vykdyti
5.1.8. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85nutiestas Kretingos šiaurinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Nepradėta vykdyti
5.1.8.1. (54.) Vykdyti darbus TINA transporto koridoriuje Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda E272/E85 nutiestas Kretingos šiaurinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Nepradėta vykdyti
5.1.9. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“)rekonstruota kelio atkarpa Šiauliai–Bubiai (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Vykdoma Aprobuota VĮ transporto kelių tyrimo instituto parengta Panemunės gyv. ( Pagėgių savivaldybė) Rytinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
5.1.9.1. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“) rekonstruota kelio atkarpa Šiauliai–Bubiai (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Įgyvendinta Atiduota naudoti 2004 m. Rekonstravus kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožą nuo 59,42 iki 62,82 km, pagerėjo susisiekimas tarp Šiaulių ir Bubių.
5.1.10. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“)nutiestas Šiaulių pietvakarinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Įgyvendinta Atiduota naudoti 2004 m.
5.1.10.1. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“) nutiestas Šiaulių pietvakarinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Vykdoma Šiaulių pietvakarinis aplinkkelis buvo nutiestas 2004 m.
5.1.11. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“)nutiestas Tauragės aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Nepradėta vykdyti
5.1.11.1. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“) nutiestas Tauragės aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Nepradėta vykdyti
5.1.12. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“)nutiestas Panemunės aplinkkelis su tiltu per Nemuną (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Nepradėta vykdyti
5.1.12.1. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“) nutiestas Panemunės aplinkkelis su tiltu per Nemuną (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Įgyvendinta Panemunės aplinkkelio tiesimo darbai buvo užbaigti 2015 m. viduryje.
5.1.13. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“)nutiestas Joniškio šiaurės vakarų aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Nepradėta vykdyti
5.1.13.1. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“) nutiestas Joniškio šiaurės vakarų aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Įgyvendinta Joniškio šiaurės-vakarų aplinkkelis buvo nutiestas 2004 m. metais.
5.1.14. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“)Rekonstruotos kelio Ryga–Šiauliai–Kaliningradas atkarpos. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Vykdoma Atiduota naudoti 6,69 km rekonstruoto kelio ruožo.
5.1.14.1. (55.) Vykdyti darbus transeuropiniame IA koridoriuje Pskovas–Ryga–Šiauliai–Kaliningradas–Varšuva–Krokuva–Budapeštas E77 („Via Hanseatica“) Rekonstruotos kelio Ryga–Šiauliai–Kaliningradas atkarpos. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Vykdoma Rekonstruojami magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožai.
5.1.15. (56.) Vykdyti darbus pietryčių transporto koridoriuje Lazdijai–Alytus–Vilnius–Utena su šaka iki Marijampolėsrekonstruotas kelias Marijampolė–Alytus–Daugai. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Vykdoma 2003 m. atiduotas naudoti kelio ruožas Alytus- Daugai. 2004 m. kelio Marijampolė–Alytus 6 km ruožui parengtas techninis projektas ir 7 km ruožui buvo rengiamas techninis projektas.
5.1.15.1. (56.) Vykdyti darbus pietryčių transporto koridoriuje Lazdijai–Alytus–Vilnius–Utena su šaka iki Marijampolės rekonstruotas kelias Marijampolė–Alytus–Daugai. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Vykdoma Žr. pridedamą failą.
5.1.16. (56.) Vykdyti darbus pietryčių transporto koridoriuje Lazdijai–Alytus–Vilnius–Utena su šaka iki Marijampolėsrekonstruotos kelio Vilnius–Ignalina–Zarasai atkarposLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032013 Vykdoma Atiduota naudoti 4 km rekonstruoto kelio ruožo.
5.1.16.1. (56.) Vykdyti darbus pietryčių transporto koridoriuje Lazdijai–Alytus–Vilnius–Utena su šaka iki Marijampolės rekonstruotos kelio Vilnius–Ignalina–Zarasai atkarpos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2013 Vykdoma Žr. pridedamą failą.
5.1.17. (57.) Vykdyti darbus TINA transporto tinklo koridoriaus jungtyje Kaunas–Ukmergė–Utena–Daugpilis E262bus plėtojamas TINA transporto tinklas Lietuvoje – nutiestos trūkstamos grandys: Jonavos rytinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Vykdoma 2003 m. baigus rengti kelio trasos specialjį planą, o 2,3 km ruože –techninį projektą, 2004 m. pradėta 2,3 km kelio ruožo rekonstrukcija.
5.1.17.1. (57.) Vykdyti darbus TINA transporto tinklo koridoriaus jungtyje Kaunas–Ukmergė–Utena–Daugpilis E262 bus plėtojamas TINA transporto tinklas Lietuvoje – nutiestos trūkstamos grandys: Jonavos rytinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Vykdoma Jonavos rytinio aplinkkelio tiesimo projektą numatoma įgyvendinti dviem etapais. I etapo darbai bus vykdomi ruože, kuriame nėra žemės išpirkimo visuomenės poreikiams problemų. Rengiamas I etapo darbų techninis darbo projektas, kuriame numatytus darbus numatoma pradėti vykdyti 2016 m.
5.1.18. (57.) Vykdyti darbus TINA transporto tinklo koridoriaus jungtyje Kaunas–Ukmergė–Utena–Daugpilis E262bus plėtojamas TINA transporto tinklas Lietuvoje – nutiestos trūkstamos grandys: Ukmergės šiaurinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsUkmergės rajono savivaldybė20032010 Nepradėta vykdyti
5.1.18.1. (57.) Vykdyti darbus TINA transporto tinklo koridoriaus jungtyje Kaunas–Ukmergė–Utena–Daugpilis E262 bus plėtojamas TINA transporto tinklas Lietuvoje – nutiestos trūkstamos grandys: Ukmergės šiaurinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Ukmergės rajono savivaldybė Ukmergės r. sav. 2003 2010 Nepradėta vykdyti
5.1.19. (57.) Vykdyti darbus TINA transporto tinklo koridoriaus jungtyje Kaunas–Ukmergė–Utena–Daugpilis E262bus plėtojamas TINA transporto tinklas Lietuvoje – nutiestos trūkstamos grandys: Zarasų rytinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20102020 Vykdoma Parengtas aplinkkelio trasos specialusis planas.
5.1.19.1. (57.) Vykdyti darbus TINA transporto tinklo koridoriaus jungtyje Kaunas–Ukmergė–Utena–Daugpilis E262 bus plėtojamas TINA transporto tinklas Lietuvoje – nutiestos trūkstamos grandys: Zarasų rytinis aplinkkelis (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 2020 Vykdoma Šiuo metu sprendžiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimas.
5.1.20. (58.) Vykdyti darbus kelyje Marijampolė–Vilnius E28bus rekonstruotos tarptautinės reikšmės kelio Marijampolė–Vilnius atkarpos, siekiant pagerinti techninius parametrus, kad jie atitiktų didėjantį eismo intensyvumą. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032020 Vykdoma 2003 m. atidavus naudoti 9,8 km rekonstruoto kelio ruožo, numatyta pradėti 7 km ruože dangos remontą ir 16 km ruože kelio rekonstrukciją.
5.1.20.1. (58.) Vykdyti darbus kelyje Marijampolė–Vilnius E28 bus rekonstruotos tarptautinės reikšmės kelio Marijampolė–Vilnius atkarpos, siekiant pagerinti techninius parametrus, kad jie atitiktų didėjantį eismo intensyvumą. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2020 Vykdoma Rekonstruojami kelio magistralinio kelio A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė ruožai.
5.1.21. (59.) Vykdyti darbus kelyje Kaunas–Prienai–Alytusbus rekonstruota kelio Kaunas–Prienai atkarpa, siekiant pagerinti techninius parametrus, kad jie atitiktų didėjantį eismo intensyvumą. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20052013 Vykdoma Rengiamas kelio trasos specialusis planas.
5.1.21.1. (59.) Vykdyti darbus kelyje Kaunas–Prienai–Alytus bus rekonstruota kelio Kaunas–Prienai atkarpa, siekiant pagerinti techninius parametrus, kad jie atitiktų didėjantį eismo intensyvumą. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2005 2013 Vykdoma Žr. pridedamą failą.
5.1.22. (60.) Vykdyti darbus kelyje Palanga–Klaipėda–Šilutė–Pagėgiaitoliau tiesiamas Palangos rytinis aplinkkelis – II etapas (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Vykdoma Buvo rengiamas aplinkkelio techninis projektas su žemių paėmimu visuomenės poreikiams.
5.1.22.1. (60.) Vykdyti darbus kelyje Palanga–Klaipėda–Šilutė–Pagėgiai toliau tiesiamas Palangos rytinis aplinkkelis – II etapas (nauja trasa). Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Įgyvendinta Įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą „Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas“, Palangos aplinkkelio tiesimo darbai buvo užbaigti 2015 m. balandžio 30 d.
5.1.23. (60.) Vykdyti darbus kelyje Palanga–Klaipėda–Šilutė–Pagėgiairekonstruojamas Klaipėdos rytinis aplinkkelis. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Vykdoma 2003 parengus aplinkkelio rekonstrukcijos projektą, 2004 m. pradėta 4 km aplinkkelio ruožo rekonstrukcija.
5.1.23.1. (60.) Vykdyti darbus kelyje Palanga–Klaipėda–Šilutė–Pagėgiai rekonstruojamas Klaipėdos rytinis aplinkkelis. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Įgyvendinta 2009 m. buvo rekonstruotas kelio A13 Klaipėda-Liepoja ruožas nuo 4,0 iki 12,1 km.
5.1.24. (60.) Vykdyti darbus kelyje Palanga–Klaipėda–Šilutė–Pagėgiairekonstruojamos kelio Klaipėda–Pagėgiai atkarpos. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsLietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032010 Vykdoma Buvo rengiamas 20 km ruožo rekonstrukcijos specialusis planas.
5.1.24.1. (60.) Vykdyti darbus kelyje Palanga–Klaipėda–Šilutė–Pagėgiai rekonstruojamos kelio Klaipėda–Pagėgiai atkarpos. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2010 Vykdoma 2013 m. pabaigoje buvo užbaigti Priekulės aplinkkelio, kurio ilgis - 6,5 km, tiesimo darbai (nutiestas naujas kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožas nuo 209,230 iki 215,689 km).
5.1.25. (61.) Vykdyti darbus kelyje Pagėgiai–Jurbarkas–Šakiai–Zapyškis–Kaunasbus rekonstruojamos kelio atkarpos, siekiant pagerinti techninius parametrus, kad jie atitiktų didėjantį eismo intensyvumą. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams.Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos20032020 Vykdoma 2004 m. atiduota 6,1 km rekonstruoto kelio ruožo.
5.1.25.1. (61.) Vykdyti darbus kelyje Pagėgiai–Jurbarkas–Šakiai–Zapyškis–Kaunas bus rekonstruojamos kelio atkarpos, siekiant pagerinti techninius parametrus, kad jie atitiktų didėjantį eismo intensyvumą. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2003 2020 Vykdoma Rekonstruojami kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožai.
5.2. Transportas (Geležinkelio transportas)
5.2.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdamodernizuojami signalizacijos įrenginiai ruože Kaišiadorys–RadviliškisSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20032003 Vykdoma
5.2.1.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojami signalizacijos įrenginiai ruože Kaišiadorys–Radviliškis Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2003 2003 Įgyvendinta 2004-08-30 Lietuvos geležinkelių A projekto pridavimo aktas Nr. 3NSS004591D0060, 2004-09-30 Priėmimo naudoti sertifikatas
5.2.1.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojami signalizacijos įrenginiai ruože Kaišiadorys–Radviliškis Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2003 2003 Įgyvendinta
5.2.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdamodernizuojamos telekomunikacijos IX B transporto koridoriujeSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20042004 Nepradėta vykdyti
5.2.2.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojamos telekomunikacijos IX B transporto koridoriuje Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2004 2004 Įgyvendinta Pripažinimo tinkamais naudoti aktai: 2009-10-26 Nr. SPTN-29; Nr. SPTN-30; Nr. SPTN-31; Nr. SPTN-32; Nr. SPTN-33; Nr. SPTN-34;Nr. SPTN-35, 2009-11-06 Nr. SPTN-50; Nr. SPTN-51; Nr. SPTN-52; Nr. SPTN-53, 2009-11-26 Nr. SPTN-48
5.2.2.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojamos telekomunikacijos IX B transporto koridoriuje Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2004 2004 Įgyvendinta
5.2.3. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdaatnaujinami IX Kretos transporto koridoriaus keliai Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20052005 Nepradėta vykdyti
5.2.3.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda atnaujinami IX Kretos transporto koridoriaus keliai Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2005 2005 Įgyvendinta
5.2.3.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda atnaujinami IX Kretos transporto koridoriaus keliai Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2005 2005 Įgyvendinta
5.2.4. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdamodernizuojami elektros tiekimo įrenginiai ruože Kaišiadorys–RadviliškisSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20052005 Nepradėta vykdyti
5.2.4.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojami elektros tiekimo įrenginiai ruože Kaišiadorys–Radviliškis Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2005 2005 Įgyvendinta
5.2.4.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojami elektros tiekimo įrenginiai ruože Kaišiadorys–Radviliškis Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2005 2005 Įgyvendinta
5.2.5. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdarekonstruojami tiltai, viadukai. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiamsSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20052005 Nepradėta vykdyti
5.2.5.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda rekonstruojami tiltai, viadukai. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2005 2005 Įgyvendinta Rekonstruoti 56 tiltai
5.2.5.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda rekonstruojami tiltai, viadukai. Reikės žemę paimti visuomenės poreikiams Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2005 2005 Įgyvendinta Rekonstruoti 56 tiltai
5.2.6. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdamodernizuojami signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginiai ruože Šiauliai–KlaipėdaSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20052005 Nepradėta vykdyti
5.2.6.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojami signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginiai ruože Šiauliai–Klaipėda Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2005 2005 Įgyvendinta 2010-10-29 perėmimo pažyma Nr. 17/2010 2010-12-14 statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-368 2010-12-15 statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-382
5.2.6.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda modernizuojami signalizacijos ir elektros tiekimo įrenginiai ruože Šiauliai–Klaipėda Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2005 2005 Įgyvendinta
5.2.7. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėdarekonstruojami Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmai, peronai, tuneliaiSusisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“20062006 Nepradėta vykdyti
5.2.7.1. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda rekonstruojami Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmai, peronai, tuneliai Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2006 2006 Įgyvendinta 2007-03-07 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (201)4,4-507
5.2.7.2. (62.) Vykdyti darbus transeuropinio IX koridoriaus atšakoje IXB Minskas–Vilnius–Šiauliai–Klaipėda rekonstruojami Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmai, peronai, tuneliai Susisiekimo ministerija, akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ Susisiekimo ministerija 2006 2006 Įgyvendinta