TPSIS Rodikliai TPSIS Rodikliai

Nurodykite metus
Visi
Baziniai rodikliai
Fiziniai rodikliai
Socialiniai rodikliai
Ekonominiai rodikliai
Aplinkosauginiai rodikliai
Kiti rodikliai
Rodiklių grupės Rodiklis Praeiti metai 2022 Ataskaitiniai metai 2023 Pokytis Tendencija
Baziniai rodikliai
0-15 metų gyventojų amžiaus skaičius metų pradžioje, gyv. sk.
0
Ekonominiai rodikliai
Apgyvendinimo įstaigos tenkančios 1 000 gyventojų, sk./1000 gyv.
0
Ekonominiai rodikliai
Apgyvendinimo įstaigos, vnt.
0
Fiziniai rodikliai
Apleista žemė, ha
0
Socialiniai rodikliai
Asmenys, kurie naudojosi internetu asmeniniais tikslais, proc.
0
Socialiniai rodikliai
Asmenų, netekusių darbingumo dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius
4446
0
Socialiniai rodikliai
Asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų, skaičius
0
Ekonominiai rodikliai
Atvykusių turistų skaičius, tūkst.
470.9
0
Fiziniai rodikliai
Bendras plotas, ha
0
Socialiniai rodikliai
Bendrojo ugdymo mokyklos, vnt.
1151
1125
-26
-1
Socialiniai rodikliai
Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.
0
Baziniai rodikliai
Bendrųjų planų korektūrų skaičius, vnt.
0
Ekonominiai rodikliai
Darbuotojų, finansuojamų iš biudžetų, bruto darbo užmokestis (mėnesinis)
1349.7
0
Baziniai rodikliai
Detalių planų korektūrų skaičius, vnt.
0
Socialiniai rodikliai
Gaisruose žuvusių žmonių skaičius
94
160
66
1
Fiziniai rodikliai
Geležinkelių ilgis, km
0
Fiziniai rodikliai
Gyvenamasis fondas metų pabaigoje, tūkst. m2
107642.7
0
Socialiniai rodikliai
Gyventojų dalis su aukštuoju (ISCED 5,6) išsilavinimu, proc.
0
Baziniai rodikliai
Gyventojų skaičius kaime metų pradžioje, gyv. sk.
1042912
1099179
56267
1
Baziniai rodikliai
Gyventojų skaičius metų pradžioje, gyv. sk.
2809977
2805998
-3979
-1
Baziniai rodikliai
Gyventojų skaičius mieste metų pradžioje, gyv. sk.
1911813
1913385
1572
1
Baziniai rodikliai
Gyventojų skaičius su aukštuoju (ISCED 5,6) išsilavinimu, tūkst. gyv. sk.
0
Baziniai rodikliai
Gyventojų tankis metų pradžioje, gyv. sk./km2
43
43
0
0
Baziniai rodikliai
Gyventojų tankis užstatytose teritorijose, gyv. sk./ha
0
Socialiniai rodikliai
Ištirtos nusikalstamos veikos
0
Socialiniai rodikliai
Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc.
0
Socialiniai rodikliai
Išvykę iš šalies mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys mokykloje, sk.
13898
11679
-2219
-1
Kiti rodikliai
Kaimų pokytis nuo 2009-07-01
0
Ekonominiai rodikliai
Keleivių vežimas kelių transportu (autobusai), tūkst.
0
Ekonominiai rodikliai
Keleivių vežimas oro transportu, tūkst.
376.28
591.5
215.22
1
Ekonominiai rodikliai
Keleivių vežimas visų rūšių transportu, tūkst.
387755.5
0
Fiziniai rodikliai
Keliai, ha
0
Baziniai rodikliai
Kelių eismo įvykių skaičius, vnt.
6357
6448
91
1
Ekonominiai rodikliai
Kempingų skaičius, vnt.
0
Fiziniai rodikliai
Kita žemė iš viso, ha
0
Fiziniai rodikliai
Kita žemė miestų žemėje, ha
0
Fiziniai rodikliai
Kitos paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Fiziniai rodikliai
Kompaktiškai užstatytos teritorijos, km2
0
Fiziniai rodikliai
Kompaktiškai užstatytų teritorijų dalis miestuose, km2
0
Fiziniai rodikliai
Konservacinės paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Fiziniai rodikliai
Krašto kelių ilgis, km
0
Ekonominiai rodikliai
Krovinių vežimas geležinkelių transportu, tūkst. tonų
48060.71
0
Ekonominiai rodikliai
Krovinių vežimas kelių transportu, tūkst. tonų
44716.28
0
Ekonominiai rodikliai
Krovinių vežimas visų rūšių transportu, tūkst. tonų
115192.42
0
Socialiniai rodikliai
Kultūros centrai metų pabaigoje, vnt.
595
639
44
1
Socialiniai rodikliai
Kultūros centrų skaičius metų pabaigoje tenkantis 1000 gyventojų, vnt./1000 gyv.
0
Fiziniai rodikliai
Kultūros vertybių teritorijos plotas, km2
0
Fiziniai rodikliai
Kultūros vertybių teritorijos plotas, tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Fiziniai rodikliai
Lietuvos kelių tankis, proc.
0
Fiziniai rodikliai
Magistralinių kelių ilgis, km
0
Baziniai rodikliai
Medianinis gyventojų amžius metų pradžioje, metai
44
44
0
0
Fiziniai rodikliai
Miesto kelių tankis, proc.
0
Fiziniai rodikliai
Miestų žemėje esantys keliai, ha
0
Fiziniai rodikliai
Miestų žemėje esantys miškai (miško žemė), ha
0
Fiziniai rodikliai
Miestų žemėje esančios žemės ūkio naudmenos, ha
0
Fiziniai rodikliai
Miestų žemės bendras plotas, ha
0
Fiziniai rodikliai
Miškai (miško žemė), ha
0
Fiziniai rodikliai
Miškų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Fiziniai rodikliai
Miškų ūkio paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Ekonominiai rodikliai
Motelių skaičius, vnt.
0
Ekonominiai rodikliai
Nakvynės namų skaičius, vnt.
0
Fiziniai rodikliai
Namų valda (kitos paskirties žemė), ha
0
Ekonominiai rodikliai
Namų ūkiai, turintys asmeninį kompiuterį, interneto prieigą, proc.
60.1
49.5
-10.6
-1
Baziniai rodikliai
Natūrali gyventojų kaita, asm. sk.
-11531
-19991
-8460
-1
Socialiniai rodikliai
Natūrali gyventojų kaita, asm. sk./ 1000 gyv.
0
Fiziniai rodikliai
Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, m2//gyv.
38.4
0
Socialiniai rodikliai
Neto migracija, asm. sk.
44934
20775
-24159
-1
Fiziniai rodikliai
Nusausinta žemė, ha
0
Ekonominiai rodikliai
Paimta vandens iš viso, tūkst. m3
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų detalių planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų savivaldybės dalių bendrųjų planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų valstybės bendrųjų planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pakeistų valstybės dalių bendrųjų planų skaičius, apimančių visą Lietuvos Respubliką, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, km2
0
Baziniai rodikliai
Pastatai – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų detalių planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų savivaldybės bendrųjų planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų savivaldybės dalių bendrųjų planų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Patvirtintų valstybės dalių bendrųjų planų skaičius, apimančių visą Lietuvos Respubliką, vnt.
0
Ekonominiai rodikliai
Poilsio namų (namelių) skaičius, vnt.
0
Fiziniai rodikliai
Rajoninių kelių ilgis, km
0
Ekonominiai rodikliai
Regioninis BVP vienam gyventojui, to meto kainomis
0
Socialiniai rodikliai
Registruoti bedarbiai, tūkst.
0
Ekonominiai rodikliai
Sanatorijų ir reabilitacijos centrų skaičius, vnt.
0
Fiziniai rodikliai
Saugomų teritorijų plotas, km2
0
Fiziniai rodikliai
Saugomų teritorijų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Kiti rodikliai
Savivaldybių paskelbusių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo priemonių planus TPSIS skaičius
0
Kiti rodikliai
Savivaldybių, kurių bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos, skaičius
0
Ekonominiai rodikliai
Skurdo rizikos gylis, proc.
23.2
0
Baziniai rodikliai
Specialiųjų planų korektūrų skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Specialiųjų planų, kurie patvirtinti, kaip bendrojo plano dalis, skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gamybos ir pramonės objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti garažus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gydymo objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gyvenamosios paskirties pastatus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (dviejų butų) pastatus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (trijų ir daugiau butų-daugiabučių) pastatus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (vieno buto) pastatus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti gyvenamuosius (įvairioms socialinėms grupėms) pastatus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti hidrotechnikos statinius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti kitos paskirties statinius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti kitus transporto statinius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti kultūros objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti maitinimo objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti mokslo objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti negyvenamosios paskirties pastatus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti oro uostus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti paslaugų objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti poilsio objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti prekybos objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti religinius objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti sandėliavimo objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti sporto objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti sporto paskirties inžinerinius statinius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti transporto objektus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti vandens uostus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai statyti viešbučius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti dujų tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti elektros tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti geležinkelius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti inžinerinius tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti kelius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti naftos tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti nuotekų šalinimo tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti ryšių (telekomunikacijų) tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti susisiekimo komunikacijas, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti vandentiekio tinklus, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Statybos leidimai tiesti šilumos tinklus, vnt.
0
Aplinkosauginiai rodikliai
Sunaudota vandens energetikos reikmėms, tūkst. m3
0
Aplinkosauginiai rodikliai
Sunaudota vandens kitoms reikmėms, tūkst. m3
0
Aplinkosauginiai rodikliai
Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms, tūkst. m3
0
Fiziniai rodikliai
Teritorijos plotas, tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Aplinkosauginiai rodikliai
Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, kg/1 gyv.
0
Aplinkosauginiai rodikliai
Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, t
0
Ekonominiai rodikliai
Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje
7405
0
Ekonominiai rodikliai
Turizmo santykis su bendrąja produkcija
2.74
0
Ekonominiai rodikliai
Užimtieji, tūkst.
0
Fiziniai rodikliai
Užstatymo tankis kompaktiškai užstatytose teritorijose, proc.
0
Fiziniai rodikliai
Užstatyta teritorija miestų žemėje, ha
0
Fiziniai rodikliai
Užstatyta teritorija, ha
0
Fiziniai rodikliai
Užstatytos teritorijos plotas tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Baziniai rodikliai
Užstatytų teritorijų dalis, proc.
0
Socialiniai rodikliai
Valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų
0
Baziniai rodikliai
Vandens ūkio paskirties žemė, proc.
0
Fiziniai rodikliai
Vandenys miestų žemėje, ha
0
Ekonominiai rodikliai
Veikiančių ūkio subjektų skaičius, vnt.
107444
113516
6072
1
Fiziniai rodikliai
Vidutinis buto dydis plotas, m2
70
0
Socialiniai rodikliai
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
0
Ekonominiai rodikliai
Vienam gyventojui tenkančios materialinės investicijos, lt
3239
0
Socialiniai rodikliai
Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas
85114
113443
28329
1
Ekonominiai rodikliai
Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos (viešbučiai, moteliai, nakvynės namai), vnt.
0
Ekonominiai rodikliai
Viešbučių skaičius, vnt.
0
Baziniai rodikliai
Vėjo malūnai, kitos vėjo jėgainės, vnt.
0
Baziniai rodikliai
 Kitos paskirties žemė, proc.
0
Baziniai rodikliai
 Konservacinės paskirties žemė, proc.
0
Baziniai rodikliai
 Miškų ūkio paskirties žemė, proc.
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota kitos paskirties žemė, ha
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota konservacinės paskirties žemė, ha
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota miškų ūkio paskirties žemė, ha
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota sodininkų bendrijų ir jų narių žemė, ha
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota vandens ūkio paskirties žemė, ha
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota žemės ūkio paskirties žemė (be sodininkų bendrijų), ha
0
Fiziniai rodikliai
Įregistruota žemės, iš viso, ha
0
Aplinkosauginiai rodikliai
Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis, tūkst. m3
3368563.74
0
Fiziniai rodikliai
Žemė užimta vandens telkinių, ha
0
Fiziniai rodikliai
Žemės ūkio naudmenos iš viso, ha
0
Fiziniai rodikliai
Žemės ūkio naudmenų plotas, tenkantis 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0
Baziniai rodikliai
Žemės ūkio paskirties žemė, proc.
0
Fiziniai rodikliai
Žemės ūkio paskirties žemė, tenkanti 1 gyventojui, km2/1 gyv.
0